Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
z siedzibą w Gardnie Wielkiej

poszukuje

RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w oparciu o art. 29 ust. 1 i 2 oraz art.30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 575 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Czytaj więcej: Rodzina wspierająca

wydawka

WAŻNA INFORMACJA


W związku z awarią telefonu stacjonarnego w tutejszym GOPS

 

prosimy o kontakt pod nr tel. 789 480 293 lub poprzez pocztę

 

e-mail


Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie z psychologiem

dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” zaprasza rodziców dzieci niepełnosprawnych na spotkanie grupy wsparcia, które się odbędzie 7 listopada (wtorek) o godzinie 16.30, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 (I piętro, w budynku jest winda).

 

Czytaj więcej: Spotkanie z psychologiem dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Wypłaty realizowane w miesiącu listopadzie 2017 r.
Dodatek mieszkaniowy - 10.11.2017 r.
Zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 20.11.2017 r.
Zasiłki( celowy, okresowy, stały itp.) - 24.11.2017 r.
Świadczenie wychowawcze (500+)- 27.10.2017 r.

Kulinarne

Wypłaty realizowane w miesiącu październiku 2017 r.

Dodatek mieszkaniowy - 10.10.2017 r.

Zasiłki rodzinne - 20.10.2017 r.

Zasiłki( celowy, okresowy, stały itp.) - 25.10.2017 r.

Świadczenie wychowawcze (500+)- 27.10.2017 r.

Bank zywności

INFORMACJA

W dniu 29 września 2017 r. (piątek) w godz. 9:00 - 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Smołdzino dyżur pełnić będą doradcy emerytalni Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku. Podczas dyżuru eksperci przybliżą tematykę wchodzącej w życie z dniem 1 października 2017 r. ustawy obniżającej wiek emerytalny, udzielą porad w tym zakresie oraz wykonają symulację przyszłego świadczenia. 

Podczas dyżuru osoby zainteresowane będą miały możliwość wypełnienia i złożenia wniosków o świadczenie emerytalne. Eksperci pomogą również zainteresowanym mieszkańcom w założeniu własnego elektronicznego profilu na Platformie Usług Elektronicznych. 

Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych pozwoli m.in. na nieograniczony dostęp do danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS, przeglądanie stanu rozliczeń, pogląd elektronicznego zwolnienia lekarskiego, uzyskanie informacji o naleznych składkach i wpłatach. Umożliwi również rezerwację wizyty w placówce ZUS przez Internet.