logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w związku z koronawirusem z dniem 12 marca 2020 r. zajęcia w Świetlicy w Żelazie zostają zawieszone do odwołania.

https://www.smoldzino.com.pl/pliki/smoldzino/Image/PLAKAT_-Koronawirus-Jak-zapobiega%C4%87-zaka%C5%BCeniu-696x971.jpg

wydawka

warsztaty kulinarne 02.2020

wydawka 02.2020

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z/S W GARDNIE WIELKIEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWO - KADROWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

 

https://epuapgopssmoldzino.bip.gov.pl/nabory/nabor-na-stanowisko-urzednicze.html?fbclid=IwAR2POwUaCks0HzwbbwGFmj2HslqTsVqsGTWkOfX6KgIdzZXclV2CQFEycOA

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ogłasza otwarty nabór partnera

 

spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ-00-22-001/20 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Gmina Smołdzino/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
z  siedzibą w Gardnie Wielkiej realizuje

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

PROGRAM  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

Attachments:
Download this file (PODPROGRAM 2019.docx)PODPROGRAM 2019.docx96 kB

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że w roku 2019 było realizatorem projektu „Przemocy mówimy NIE” finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie zrealizowano szereg działań terapeutycznych, rozwijano nowe formy i metody wsparcia środowiskowego młodzieży, a także poszerzono ofertę innowacyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci.

Bardzo istotnym elementem działań było opracowanie pakietu edukacyjnego dla osób pracujących z młodzieżą. Pakiet zawiera film oraz poradnik skierowany do młodzieży starszych klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół średnich. Zgodnie z założeniami ma on być materiałem wyjściowym do dyskusji z młodzieżą o przemocy w czasie szkoleń, warsztatów, pogadanek realizowanych w szkołach, a także innych instytucjach pracujących z dziećmi. Zachęcamy do jego wykorzystania oraz informowania młodzieży o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doznawania lub bycia świadkiem przemocy.

 

Poradnik edukacyjny dla młodzieży Przemocy mówimy NIE

 

Film dostępny pod linkiem: https://youtu.be/_RJ-oezKuZQ

SIEROWANIE NA YWNO NA 2020