logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

K O M U N I K A T

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

z dnia 31 lipca 2020 r.

          Na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określnych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że:

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. załatwianie spraw i wizyta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej będzie możliwa

WYŁĄCZNIE
w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie, o ile sprawa nie może być załatwiona drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

Kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 59- 811-72-74

tel. kom.: 789-480-293

W trosce o naszych klientów informuję, że przyjęcia klientów (po wcześniejszym umówieniu się) będą odbywać się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz zasad sanitarnych obowiązujących podczas epidemii.

Wszelkie wnioski i pisma można składać w skrzynce podawczej ustawionej przed Ośrodkiem. Korespondencja składana w formie tradycyjnej poddawana jest 36 godzinnej kwarantannie.

WYPŁATY ZASIŁKÓW W MIESIĄCU LIPCU 2020 R.

10 - dodatki mieszkaniowe

22 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

24 - zasiłki stałe, celowe, okresowe
27 - świadczenia wychowawcze ( 500 + )

WAŻNA INFORMACJA !!!!!!!!!!

 

OSOBY WCHODZĄCE DO BUDYNKU OŚRODKA BEZ MASECZKI LUB INNEGO ELEMENTU ZAKRYWAJĄCEGO USTA I NOS NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE.

INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA „DOBRY START” ( 300 + )

 
W związku z panującą pandemią COVID-19 (koronawirus) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” ( 300+ ) prosimy składać od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia znajdującego się na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz systemu bankowości elektronicznej.
 
    Od 1 sierpnia osoby, które nie mają możliwości składania w/w wniosków drogą elektroniczną mogą składać je drogą tradycyjną (papierowo).
 
Jednocześnie informujemy, że wejście do siedziby GOPS możliwe jest tylko i wyłącznie przy zachowaniu przez petentów zasad ochrony osobistej tj. zakrywania ust i nosa maską lub innym elementem (chustka lub apaszka) oraz dokonania dezynfekcji rąk.

INFORMACJA  o wydawce-1

wydawka-1

logotypy

Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0042/17-02

 

W okresie od 01.04.2018 r. do 30.04.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdznie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem zrobimy wiele" z  Żelaza realizował projekt pn. "Razem dla Rodziny", który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 

 

Zakres wsparcia w projekcie przyczynił się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020:

- objęcie usługami wsparcia 30 rodzin (łącznie 111 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gminy Smołdzino, tj. obszarze charakteryzujących się ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społecznego,

- wpłynął na poprawę funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym.

 

 

W ramach trwałości w/w projektu Uczestnicy projektu w terminie od 01.05.2020 r. do 30.06.2022 r. mają możliwość korzystania z form wsparcia na rzecz rodzin/osób, tj.

- konsultacje psychologiczne, 

- poradnictwo prawne,

- wsparcie Asystenta Rodziny,

- wsparcie Specjalisty ds. opieki i wsparcia rodzin,

- wsparcie terapeutyczne,

- Grupy wsparcia.

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest przygotowany do udzielenia pomocy zgodnie z potrzebami Uczestnika w zakresie ww. form. Ze względu na COVID-19 wymagane jest wcześniejsze poinformowanie Specjalisty ds. opieki i wsparcia rodzin o chęci skorzystania z powyższego wsparcia tel. 59-811-72-74 w godz. 07.30 - 15.30.

 

 

 

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU OŚRODKA

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z/s w Gardnie Wielkiej w każdy piątek jest czynny do godz. 14:00 (do odwołania) z powodu przeprowadzanej dezynfekcji Ośrodka. Za utrudnienia przepraszamy.

   W związku z panującą pandemią COVID-19 (koronawirus) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” ( 300+ ) prosimy składać od 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia znajdującego się na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz systemu bankowości elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że wejście do siedziby GOPS możliwe jest tylko i wyłącznie przy zachowaniu przez petentów zasad ochrony osobistej tj. zakrywania ust i nosa maską lub innym elementem (chustka lub apaszka) oraz dokonania dezynfekcji rąk.