logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

Zapraszamy na"Spotkanie z przygodą"

 

 spotkanie z przygoda7-page-007

INFORMACJA

                           

          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie  ul.  Kościuszki 3   76-214 Smołdzino

informuje, że  w   wyniku   ogłoszenia  naboru  na wolne stanowisko pracy wychowawcy w placówce wsparcia dziennego - świetlicy  w  Żelazie 

wpłynęły  3   oferty, w  tym  2  spełniające  wymogi  formalne  określone  w  ogłoszeniu.

ZAPRASZAMY NA TWÓRCZE FERIE 

 

ferie cis popr-page-001

ZAPYTANIE OFERTOWE- ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO DO ŚDŚ W GARDNIE WIELKIEJ

 

Poniżej znajduje się link do ogłoszenia:

 

http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/smoldzino/gops_smoldzino/zamowienia_publiczne/zaprosz

 

 

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA- INFORMACJE

 

Zalacznik program żywnościowy-page-001

POMOC ŻYWNOŚCIOWA- POMOCNE INFORMACJE

 

 

pomoc zywnościowa-page-001 1

               Nabór na wolne stanowisko pracy  

                                    KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE

                                                   ul. Kościuszki 3 76-214 Smodzino

                                           ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

                         wychowawcy w placówce wsparcia dziennego-świetlicy w Żelazie 

             SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

 

INFORMACJA

Osoby skierowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
proszone są o odbiór artykułów żywnościowych w dniu

26 stycznia 2015

 W Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej

w godzinach 9:00 – 14:00

 

INFORMACJA!

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Informujemy, iż GOPS w Smołdzinie będzie realizował program
POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ.

 

 

Od tego roku pomoc może być przyznana osobom, których dochód nie przekracza 150 % kryterium tj. 813 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 684 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Program nie przewiduje możliwości przyznawania pomocy w przypadku przekroczenia w/w kryterium. W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczny kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Smołdzinie. 

 

logo banku zywnosci

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA ROK 2015

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE

ZA STYCZEŃ

22.01.2015

ZA LUTY

23.02.2015

ZA MARZEC

23.03.2015

ZA KWIECIEŃ

23.04.2015

ZA MAJ

22.05.2015

ZA CZERWIEC

23.06.2015

ZA LIPIEC

23.07.2015

ZA SIERPIEŃ

21.08.2015

ZA WRZESIEŃ

23.09.2015

ZA PAŹDZIERNIK

23.10.2015

ZA LISTOPAD

23.11.2015

ZA GRUDZIEŃ

18.12.2015