logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

 

 

Nabór uczestników do KLUBU ,,SENIOR+”

w Smołdzińskim Lesie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje,
że prowadzi nabór uczestników do Klubu Senior+
w Smołdzińskim Lesie
w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+, jesteś mieszkańcem Gminy Smołdzino, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym.

Zostań uczestnikiem Klubu Senior+

Klub Senior+ zapewnia wsparcie 15 seniorom, w wieku powyżej 60 roku życia będącymi mieszkańcami Gminy Smołdzino.

Głównym celem Klubu Senior+ w Smołdzińskim Lesie jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego seniorów.

Korzystanie z Klubu Senior+ jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić dokumentację zgłoszeniową i złożyć do końca września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej, ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka w godzinach pracy Ośrodka lub pobrać ze strony internetowej www.gops-smoldzino.pl i wysłać pocztą .

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc jakimi dysponuje Klub seniora decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

Szczegółowych informacji udziela :

Anna Wójcik
tel. (059) 8117 274

tps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tce/1/16/1f600.png");">

WYPŁATY ZASIŁKÓW W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2020 R.

10 - dodatki mieszkaniowe, świadczenie Dobry start (300+)

22 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

25 - zasiłki stałe, celowe, okresowe, świadczenia wychowawcze ( 500 + )

 
 
 

Program  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2020 realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej dzięki dofinansowaniu z Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Całkowity koszt Programu wynosi 7.200,00 zł w tym wkład własny gminy to 1.382,40 .

Cele programu:

  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

• doraźna, czasowa pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej, świadczona na miejscu zamieszkania  osoby niepełnosprawnej.

Opieka wytchnieniowa ma odciążyć opiekunów w opiece na osobą niepełnosprawną poprzez uzyskanie pomocy w formie usługi wytchnieniowej w codziennym funkcjonowaniu.

WYPŁATY ZASIŁKÓW W MIESIĄCU SIERPNIU 2020 R.

21 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia ,,Dobry Start" (300+)

25 - zasiłki stałe, celowe, okresowe
27 - świadczenia wychowawcze ( 500 + )

INFORMACJA

 

W DNIU 14 SIERPNIA 2020 ROKU 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W SMOŁDZINIE

Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

BĘDZIE NIECZYNNY

W ZWIĄZKU Z PRZYPADAJĄCYM ŚWIĘTEM W DNIU 15 SIERPNIA 2020 ROKU

WAŻNE:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+)
na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane

od dnia 1 kwietnia 2021 r. ,

W przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną
od dnia 1 lutego 2021 r.