logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM- ZAPRASZAMY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż w dniu 22.09.2015 w godzinach 9:00 - 11:00 w siedzibie Ośrodka przy ul. Mickiewicza 20 w Gardnie Wielkiej odbędzie się spotkanie z dietetykiem w ramach podprogramu FEAD 2015.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy rodziców korzystających z pomocy rzeczowej w formie artykułów żywnościowych, których dzieci uczęszczają do przedszkola bądź szkoły. 

INFORMACJA O TERMINACH WYPŁAT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż w miesiącu WRZEŚNIU wypłaty zasiłków przedstawiają się następująco:

 

- 23 września 2015r. - świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
- 25 września 2015r. - zasiłki stałe, okresowe, celowe - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej.
- 28 września 2015r. - zasiłki nieodebrane w w/w terminach - w kasie GOPS w Smołdzinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w załączeniu podaje zapytanie ofertowe dotyczące prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniach budynku ŚDS w Gardnie Wielkiej ul. Daszyńskiego 5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w załączeniu podaje zapytanie ofertowe na wykonanie

Aranżacji sali doświadczania świata w budynku ŚDS w Gardnie Wielkiej ul. Daszyńskiego 5

 

PODZIĘKOWANIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

serdecznie dziękuję pani Ani Kowalczyk z Czystej oraz dyrekcji i pracownikom Słowińskiego Parku Narodowego, a także mieszkańcom

za przekazanie artykułów szkolnych w ramach prowadzonej przez nas "Akcji ołówek" w 2015r.

 

Dzięki Wam pojawiło się wiele uśmiechów na twarzy dzieci z naszej gminy:)

 

button-892152pixabay.com

IMG 20150825 115946 P1030378

 P1030380P1090384

Za te szczególne wsparcie i zaangażowanie w akcję

Dziękujemy!!! 

 

 

 

INFORMACJA

Osoby skierowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
proszone są o odbiór artykułów żywnościowy w dniu

27 sierpnia 2015

 W Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej

w godzinach 9:00 – 14:00

INFORMACJA

Informujemy, iż GOPS w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej będzie realizował program
POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ.

Od tego roku pomoc może być przyznana osobom, których dochód nie przekracza 150% kryterium tj. 813 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 684 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Program nie przewiduje możliwości przyznawania pomocy w przypadku przekroczenia w/w kryterium. W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczny kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS.

INFORMACJA O TERMINACH WYPŁAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż w miesiącu SIERPNIU wypłaty zasiłków przedstawiają się następująco:

- 10 sierpnia 2015r.- dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe i zasiłki okresowe ( za m-c lipiec)- w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
- 21 sierpnia 2015r. - świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,
- 25 sierpnia 2015r. - zasiłki stałe, okresowe, celowe - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej.
- 28 sierpnia 2015r. - zasiłki nieodebrane w w/w terminach - w kasie GOPS w Smołdzinie.

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej oraz punkt w Smołdzinie w dniu 14.08.2015r. będzie nieczynny.

 

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem

telefonu 721 962 837

"Akcję ołówek"czas zacząć!!!

 

 

 

Scan AKCJA