logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

 

PROGRAM  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

Attachments:
Download this file (POPŻ 2020 .pdf)POPŻ 2020 .pdf222 kB

500

WYPŁATY ZASIŁKÓW W LUTYM 2021 R.

 

10 - dodatki mieszkaniowe,
22 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
25 - zasiłki stałe, celowe i okresowe,
26 - świadczenia wychowawcze (500 +)

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych dostępna już dla wszystkich mieszkańców powiatu słupskiego powyżej 60 roku życia

Miło nam poinformować o działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych, która od 1 stycznia 2021 r. obsługuje wszystkich mieszkańców powiatu słupskiego w wieku powyżej 60 roku życia.

Wypożyczalnia została utworzona w celu ograniczania skutków niepełnosprawności, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji niepełnosprawnych osób starszych poprzez usprawnienie ich funkcjonowania przy obniżonej sprawności i motoryce wynikającej z wieku i niepełnosprawności w ramach projektu „Srebrna Sieć” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej: Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

WYPŁATY ZASIŁKÓW W STYCZNIU 2021 
 
22 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
25 - zasiłki stałe, celowe i okresowe,
27 - świadczenia wychowawcze (500 +).

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r., a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać w terminie:

• od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej

• od 1 kwietnia 2021 – w formie papierowej w siedzibie GOPS

 

W dobie pandemii koronawirusa zachęcamy wszystkie osoby do wysłania wniosków drogą elektroniczną. Jest to najbezpieczniejszy i jednocześnie najszybszy sposób złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze „500plus”.

 

Szczegółowe terminy wypłat wyglądają następująco:

 • wnioski złożone do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata do 30 czerwca 2021 r.
 • wnioski złożone od 1 do 31 maja 2021 r. - wypłatę do 31 lipca 2021 r.
 • wnioski złożone od 1 do 30 czerwca 2021 r. - wypłata do 31 sierpnia 2021 r.
 • wnioski złożone od 1 do 31 lipca 2021 r. - wypłata do 30 września 2021 r.
 • wnioski złożone od 1 do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata do 30 października 2021 r.

 

Rekrutacja osób do projektu „Srebrna sieć II”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej ogłasza rekrutację osób do projektu „Srebrna sieć II”, kierowanego do mieszkańców Gminy Smołdzino w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z  pracownikami socjalnymi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej, ul. Mickiewicza 20,  tel. 59 8117 274, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udziału w projekcie zamieszczone są w publikowanym poniżej regulaminie.

 

 

 

Projekt „Srebrna sieć II”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej przystąpił do realizacji Projektu „Srebrna Sieć II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest powiat słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, natomiast partnerami: Gmina Kobylnica, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Altra Consulting spółka z o.o. Non profit z siedzibą w Gdańsku, Stowarzyszenie My dla Was z siedzibą w Przytocku.

Projekt „Srebrna sieć II” stanowi kontynuację i uzupełnienie działań pierwszego projektu „Srebrna sieć”, którego celem było utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.

Projekt „Srebrna sieć II” skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

 • całodobowe, zdalne usługi opiekuńcze – teleopieka,
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • rehabilitacja domowa,
 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych,
 • szkolenie przygotowujące dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • powstanie sieci klubów seniora,
 • animacja środowiska seniorów poprzez organizację pikników senioralnych,
 • prowadzenie wolontariatu senioralnego,
 • warsztaty dla seniorów,
 • utworzenie 2 nowych rad seniorów i wzmocnienie istniejących gminnych rad seniorów
 • powstanie Powiatowej Rady Senioralnej,
 • telefoniczne poradnictwa senioralne – Srebrny telefon,
 • szkolenia dla wolontariuszy i rad seniorów.

Na realizację zadań w ramach projektu Srebrna sieć II” Gmina Smołdzino otrzymała dofinansowanie w wysokości 230.425 zł, przy czym wkład własny stanowi kwota 17.612 zł (łącznie środki – 248.045 zł).

Projekt realizowany będzie w okresie od grudnia 2020r. do czerwca 2023r.