logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYCH WARSZTATACH W RAMACH II EDYCJI PROJEKTU PN. „RAZEM DLA RODZINY II”.

     W związku z rozpoczęciem II edycji projektu w miesiącu październiku 2021 r. zostały przeprowadzone przez psychologa indywidualne diagnozy sytuacji problemowej rodzin we współpracy z opiekunem rodzin oraz zostały opracowane indywidualne plany pomocy rodzinom, uwzględniające wsparcie dostępne w ramach projektu.

   W miesiącu listopadzie 2021 r. odbyły się konsultacje prawnicze, tj. indywidualne spotkania dla rodzin potrzebujących takiego wsparcia w łącznym wymiarze 24 godzin. Rodziny otrzymały pomoc w sporządzaniu konkretnych pism, w powoływaniu się na odpowiednie przepisy prawne. W tym miesiącu odbyły się również dla rodzin warsztaty prozdrowotne. Uczestnicy dowiedzieli się o tym, czym jest zdrowie, co to znaczy prawidłowy stan odżywienia. Na warsztatach była mowa również o składnikach mających wpływ na prawidłowy stan odżywienia, o bilansowaniu posiłków w oparciu o założenia piramidy zdrowego żywienia dorosłych, dzieci i młodzieży.

   W miesiącu grudniu 2021 r. odbyły się warsztaty autoprezentacji i wizerunku, które obejmowały łącznie 16 godzin. Uczestnicy dowiedzieli się jak wywrzeć na sobie pierwsze wrażenie, poprzez prawidłowy ubiór, który ma duże znaczenie dla wyglądu, jak i głos, który jest wizytówką budującą wrażenie. W miesiącu tym odbyły się również warsztaty pomocy przedmedycznej dla dzieci w wymiarze 30 godzin. Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Poznali również zasady postępowania po wypadku oraz używania środków służących do udzielania pierwszej pomocy.

    

271528204 810968463194764 8526562959523251995 n    1322

 

 Opracowała: Agnieszka Majcherska

SBizhub C3622011409330-1

Dodatek osłonowy - kryteria

Wypełniając wniosek o dodatek osłonowy należy wpisać rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody stanowić będę podstawę ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy - kryteria

W dniu 27 grudnia 2021r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Czytaj więcej: Dodatek osłonowy

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej przypomina, że od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował nowe wnioski i wypłacał na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) oraz od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.
  • Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal będzie realizował GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z/s w Gardnie Wielkiej informuje, że w dniu 31.12.2021 r. będzie czynny do godz. 12:00

TERMINY WYPŁAT W MIESIĄCU STYCZNIU 2022 R.
 
 
10 stycznia - dodatki mieszkaniowe
21 stycznia - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
25 stycznia - zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz świadczenia wychowawcze (500 +)

fotka SU2

W ZWIĄZKU Z DEZYNFEKCJĄ POMIESZCZEŃ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DNIU 23 GRUDNIA BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 14:00