logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

logotypy

Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0042/17-02

 

W okresie od 01.04.2018 r. do 30.04.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdznie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem zrobimy wiele" z  Żelaza realizował projekt pn. "Razem dla Rodziny", który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 

 

Zakres wsparcia w projekcie przyczynił się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020:

- objęcie usługami wsparcia 30 rodzin (łącznie 111 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gminy Smołdzino, tj. obszarze charakteryzujących się ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społecznego,

- wpłynął na poprawę funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym.

 

 

W ramach trwałości w/w projektu Uczestnicy projektu w terminie od 01.05.2020 r. do 30.06.2022 r. mają możliwość korzystania z form wsparcia na rzecz rodzin/osób, tj.

- konsultacje psychologiczne, 

- poradnictwo prawne,

- wsparcie Asystenta Rodziny,

- wsparcie Specjalisty ds. opieki i wsparcia rodzin,

- wsparcie terapeutyczne,

- Grupy wsparcia.

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest przygotowany do udzielenia pomocy zgodnie z potrzebami Uczestnika w zakresie ww. form. Ze względu na COVID-19 wymagane jest wcześniejsze poinformowanie Specjalisty ds. opieki i wsparcia rodzin o chęci skorzystania z powyższego wsparcia tel. 59-811-72-74 w godz. 07.30 - 15.30.

 

 

 

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU OŚRODKA

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z/s w Gardnie Wielkiej w każdy piątek jest czynny do godz. 14:00 (do odwołania) z powodu przeprowadzanej dezynfekcji Ośrodka. Za utrudnienia przepraszamy.

   W związku z panującą pandemią COVID-19 (koronawirus) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” ( 300+ ) prosimy składać od 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia znajdującego się na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz systemu bankowości elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że wejście do siedziby GOPS możliwe jest tylko i wyłącznie przy zachowaniu przez petentów zasad ochrony osobistej tj. zakrywania ust i nosa maską lub innym elementem (chustka lub apaszka) oraz dokonania dezynfekcji rąk.

WAŻNA INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że osoby, które w związku z pandemią COVID-19 otrzymywały zasiłki oraz świadczenia rodzinne przekazem pocztowym będą miały wypłacane w/w świadczenia GOTÓWKĄ w kasie Ośrodka zgodnie z harmonogramem wypłat

od dnia 1 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że wejście do siedziby GOPS możliwe jest tylko i wyłącznie przy zachowaniu przez petentów następujących zasad ochrony osobistej tj. zakrywania ust i nosa maską lub innym elementem (chustka lub apaszka) oraz dokonania dezynfekcji rąk.

Uprzejmie informujemy, że w związku z koronawirusem  zajęcia w Świetlicy w Żelazie zostają zawieszone do odwołania.

WYPŁATY ZASIŁKÓW W MIESIĄCU CZERWCU 2020 R.

10 - dodatki mieszkaniowe

22 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

25 - zasiłki stałe, celowe, okresowe
26 - świadczenia wychowawcze ( 500 + )

Pomoc żywnościowa ze środków Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PODPROGRAM 2019

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

Attachments:
Download this file (POPŻ19_plakat ATM.PNG)POPŻ19_plakat ATM.PNG14569 kB

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą  w Gardnie Wielkiej

poszukuje osoby chętnej do świadczenia usług opiekuńczych.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod

nr tel. 59 8117-274 lub 789 480 293

Komunikat 3 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności dot. kart parkingowych oraz skrzynki na wnioski w siedzibie Zespołu.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

Attachments:
Download this file (KOMUNIKAT.pdf)KOMUNIKAT.pdf494 kB