logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

WYPŁATY ZASIŁKÓW  W  MIESIĄCU LISTOPADZIE:https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f603

10.11 - dodatki mieszkaniowe,
20.11 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start” (300 +),
25.11 - zasiłki stałe, celowe i okresowe,
27.11 - świadczenia wychowawcze (500 +).

Na granatowym tle napis niebieski Wspieraj i biały Seniora. Po lewej ikonografika symbolizująca wsparcie seniorów.

 

 

WSPIERAM SENIORA w gminie Smołdzino - nie zostaniecie pozostawieni sami sobie, zależy nam na tym, byście ten trudny czas przeżyli w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa.


W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej kierując się troską o bezpieczeństwo Naszych ponad 337 osób starszych przystąpił do programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pod nazwą : Wspieraj Seniora na 2020 r.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

-  osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19

w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej.

 - Kontakt do GOPS w Smołdzinie z/s w Gardnie Wielkiej – od poniedziałku do czwartku, w godz. 7:30 – 15:30  oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:00 – telefon : 59 811 72 74

-  Dedykowana infolinia dla seniorów – całodobowo – telefon: 22 505 11 11.


(Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom starszym niezbędne produkty).


KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR.

 

WYPŁATY ZASIŁKÓW W MIESIĄCU
PAŹDZIERNIKU 2020 R.

 

9.10 - dodatki mieszkaniowe

22.10 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia ,,Dobry Start" (300+)

23.10 - zasiłki stałe, celowe, okresowe
27 - świadczenia wychowawcze ( 500 + )

 

 

Nabór uczestników do KLUBU ,,SENIOR+”

w Smołdzińskim Lesie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje,
że prowadzi nabór uczestników do Klubu Senior+
w Smołdzińskim Lesie
w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+, jesteś mieszkańcem Gminy Smołdzino, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym.

Zostań uczestnikiem Klubu Senior+

Klub Senior+ zapewnia wsparcie 15 seniorom, w wieku powyżej 60 roku życia będącymi mieszkańcami Gminy Smołdzino.

Głównym celem Klubu Senior+ w Smołdzińskim Lesie jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego seniorów.

Korzystanie z Klubu Senior+ jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić dokumentację zgłoszeniową i złożyć do końca września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej, ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka w godzinach pracy Ośrodka lub pobrać ze strony internetowej www.gops-smoldzino.pl i wysłać pocztą .

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc jakimi dysponuje Klub seniora decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

Szczegółowych informacji udziela :

Anna Wójcik
tel. (059) 8117 274

tps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tce/1/16/1f600.png");">

WYPŁATY ZASIŁKÓW W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2020 R.

10 - dodatki mieszkaniowe, świadczenie Dobry start (300+)

22 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

25 - zasiłki stałe, celowe, okresowe, świadczenia wychowawcze ( 500 + )

 
 
 

Program  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2020 realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej dzięki dofinansowaniu z Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Całkowity koszt Programu wynosi 7.200,00 zł w tym wkład własny gminy to 1.382,40 .

Cele programu:

  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

• doraźna, czasowa pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej, świadczona na miejscu zamieszkania  osoby niepełnosprawnej.

Opieka wytchnieniowa ma odciążyć opiekunów w opiece na osobą niepełnosprawną poprzez uzyskanie pomocy w formie usługi wytchnieniowej w codziennym funkcjonowaniu.

WYPŁATY ZASIŁKÓW W MIESIĄCU SIERPNIU 2020 R.

21 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia ,,Dobry Start" (300+)

25 - zasiłki stałe, celowe, okresowe
27 - świadczenia wychowawcze ( 500 + )