logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

Kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2021 r., a zakończy 31 maja 2022 r.

Wnioski będzie można składać w terminie:

• od 1 lutego 2021 r. w formie elektronicznej

• od 1 kwietnia 2021 – w formie papierowej w siedzibie GOPS

 

W dobie pandemii koronawirusa zachęcamy wszystkie osoby do wysłania wniosków drogą elektroniczną. Jest to najbezpieczniejszy i jednocześnie najszybszy sposób złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze „500plus”.

 

Szczegółowe terminy wypłat wyglądają następująco:

 • wnioski złożone do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata do 30 czerwca 2021 r.
 • wnioski złożone od 1 do 31 maja 2021 r. - wypłatę do 31 lipca 2021 r.
 • wnioski złożone od 1 do 30 czerwca 2021 r. - wypłata do 31 sierpnia 2021 r.
 • wnioski złożone od 1 do 31 lipca 2021 r. - wypłata do 30 września 2021 r.
 • wnioski złożone od 1 do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata do 30 października 2021 r.

 

Rekrutacja osób do projektu „Srebrna sieć II”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej ogłasza rekrutację osób do projektu „Srebrna sieć II”, kierowanego do mieszkańców Gminy Smołdzino w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z  pracownikami socjalnymi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej, ul. Mickiewicza 20,  tel. 59 8117 274, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udziału w projekcie zamieszczone są w publikowanym poniżej regulaminie.

 

 

 

Projekt „Srebrna sieć II”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej przystąpił do realizacji Projektu „Srebrna Sieć II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest powiat słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, natomiast partnerami: Gmina Kobylnica, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Altra Consulting spółka z o.o. Non profit z siedzibą w Gdańsku, Stowarzyszenie My dla Was z siedzibą w Przytocku.

Projekt „Srebrna sieć II” stanowi kontynuację i uzupełnienie działań pierwszego projektu „Srebrna sieć”, którego celem było utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.

Projekt „Srebrna sieć II” skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

 • całodobowe, zdalne usługi opiekuńcze – teleopieka,
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • rehabilitacja domowa,
 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych,
 • szkolenie przygotowujące dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • powstanie sieci klubów seniora,
 • animacja środowiska seniorów poprzez organizację pikników senioralnych,
 • prowadzenie wolontariatu senioralnego,
 • warsztaty dla seniorów,
 • utworzenie 2 nowych rad seniorów i wzmocnienie istniejących gminnych rad seniorów
 • powstanie Powiatowej Rady Senioralnej,
 • telefoniczne poradnictwa senioralne – Srebrny telefon,
 • szkolenia dla wolontariuszy i rad seniorów.

Na realizację zadań w ramach projektu Srebrna sieć II” Gmina Smołdzino otrzymała dofinansowanie w wysokości 230.425 zł, przy czym wkład własny stanowi kwota 17.612 zł (łącznie środki – 248.045 zł).

Projekt realizowany będzie w okresie od grudnia 2020r. do czerwca 2023r.

 

logo kolorowe

„RAZEM DLA RODZINY II”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej wraz z Partnerem Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Razem zrobimy wiele” z Żelaza zaprasza zainteresowane osoby do wzięcia udziału w Projekcie „Razem dla Rodziny II”.

Zaplanowane działania w projekcie m.in:

 • Konsultacje komornicze
 • Trening kompetencyjny dla rodziców;
 • Konsultacje psychologiczne;
 • Coaching rodzicielski;
 • Wsparcie mediatora;
 • Konsultacje specjalistyczne zgodnie z potrzebami: logopeda, terapeuta zajęciowy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Trening podstaw przedsiębiorczości
 • Kurs komputerowy dla dzieci i rodziców
 • Przygotowanie do realizacji animacji środowiskowej (warsztaty, spotkania wyjazdowe: kino, teatr i wycieczka 2-dniowa);

 

Spotkania odbywać się będą w Świetlicy w Żelazie oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gardnie Wielkiej, zwracamy koszty dojazdów na zajęcia oraz zapewniamy poczęstunek i materiały szkoleniowe.

 

Zapraszamy do składania formularzy u Pracowników GOPS w siedzibie Ośrodka w Gardnie Wielkiej ul. Mickiewicza 20, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, u Partnera Projektu Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej z Żelaza „Razem Zrobimy Wiele” w Świetlicy w Żelazie oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Szczegółowych informacji udzielą:

- Martyna Radzik – Kierownik GOPS, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Agnieszka Majcherska – asystent kierownika projektu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Joanna Kierzkowska – koordynator projektu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Sylwia Masiarz – opiekun rodzin, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 59/811-72-74,

kom. 789-480-293

 

W związku z wyłączeniem pieca centralnego ogrzewania informujemy,że  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej
w dniu 31.12.2020 r. będzie nieczynny.

 

W  pilnych sprawach prosimy dzwonić pod numer telefonu 789 480 293.

logo kolorowe

 

Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0024/20

 

W okresie od 01.12.2020 r. do 30.06.2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdznie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem zrobimy wiele" z  Żelaza będzie realizował projekt pn. "Razem dla Rodziny II", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 

 

Zakres wsparcia w projekcie przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020:

- objęcie usługami wsparcia 24 rodzin (łącznie 54 osoby) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na obszarze Gminy Smołdzino, wpłynie na poprawę funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym.

W ramach projektu Uczestnicy w terminie od 01.12.2020 r. do 30.06.2023 r. będą mieli możliwość skorzystania z form wsparcia na rzecz rodzin/osób, tj.

- wsparcie opiekuna rodzin, rodzin wspierających,

- konsultacje ze specjalistami,

- wparcie rehbilitacyjne dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami,

- coaching rodzicielski,

- terapia zajęciowa dla dzieci (manualna, intelektualna, rozywkowa),

- warsztaty edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

- kurs komputerowy podstawowy,

- warsztaty edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości, autoprezentacji, prozdrowotne,

- działania animacyjne (spotkania, wyjazdy edukacyjno-integracyjno-aktywizujące oraz społeczno-kulturalne).

 

Szczegółowych informacji udzielą:

- Opiekun rodzin - Sylwia Masiarz,

- Koordynator projektu - Joanna Kierzkowska,

- Kierownik - Martyna Radzik,

- Asystent kierownika projektu - Agnieszka Majcherska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 59-811-72-74 w godz. 07.30 - 15.30.

Attachments:
Download this file (Formularz zgłoszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy.pdf587 kB

     UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DNIA 24.12.2020R.      (WIGILIA) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z/S W GARDNIE WIELKIEJ BĘDZIE NIECZYNNY W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ tj. 26.12.2020 r.


TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA MIESIĄC GRUDZIEŃhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfb/1/16/263a.png");">☺️https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfb/1/16/263a.png");">☺️

10.12 - dodatki mieszkaniowe
16.12 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
17.12 - świadczenia wychowawcze ( 500 + )
18.12 - zasiłki stałe, celowe i okresowe

Chcesz pomóc seniorowi?
Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na spacer?
Zgłoś się na Wolontariusza poprzez   https://wspierajseniora.pl/

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst „WSPIERAJ SENIORA Chcesz @ seniorowi? pomóc Masz czas możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej lub wyprowadzić psa na spacer? Dołącz do akcji #WspierajSeniora Zgłoś chęć pomocy: przez ankietę na stronie www.wspierajseniora.p w lokalnym ośrodku pomocy społecznej chcesz erpusie Seniorew semotnym torszym Twojej okolicy. Numer telefony dla seniorów potrzebujących wsparcia: 22 505 11 Razem pokonamy koronawirusa! Cerpus WsparciaSeniorów Weparcia KPRM ADVMINISTROW KANGELARIA RERESA mysetgecnitnil www.wspierajseniora.pl”