Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Informacja z przeprowadzonego naboru psychologa do opracowania ścieżek reintegracji/ udziału w projekcie

"CISnę do przodu"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż w wyniku prowadzongo postępowania wybrano Oferenta

Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS

 Oferta w toku badania i oceny została wybrana za najkorzystniejszą. 

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

Kierownik GOPS

mgr Martyna Radzik

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

z dnia 27.09.2016 r.

 

Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji/udziału w projekcie, w części dotyczącej sfery psychologicznej, dla 15-osobowej grupy uczestników projektu pn. CISnę do przodu (założenie średnio 2 godziny dla uczestnika, maksymalnie 30 godz.)

 ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 26.09.2016 r.

na przeprowadzenie nw. zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja) w projekcie pn. „CISnę do przodu” dla 10 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino

Zapytanie ofertowe

z dnia 20 września 2016 r.

 

na dostawę i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych

wraz z niezbędnymi pracami remontowymi

przy Środowiskowym Domu Samopomocy

w Gardnie Wielkiej ul. Daszyńskiego 5

 

23.09.2016 r. UWAGA!   uzupełnienie do zapytania ofertowego w treści załącznika - specyfikacja techniczna

Wynik przeprowadzonego naboru na zrealizowanie zajęć w ramach PAI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w dniu 17.08.2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na „Przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja) w projekcie pn. CISnę do pracy dla 10 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino”.

W związku z powyższym informuję, że najkorzystniejsza oferta dla poszczególnych części została złożona przez:

 

1.     Grupa wsparcia dla bezrobotnych:

PERSONA Centrum Psychologiczno – Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

76-200 Włynkówko, Aleja Różana 71/1

2.     Komunikacja:

AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis

76-212 Rowy, ul. Dębowa 2

3.     Motywacja:

AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis

76-212 Rowy, ul. Dębowa 2

4.     Warsztaty Kompetencji Społecznych:

PERSONA Centrum Psychologiczno – Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

76-200 Włynkówko, Aleja Różana 71/1

5.     Autoprezentacja:

PERSONA Centrum Psychologiczno – Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

76-200 Włynkówko, Aleja Różana 71/1

 

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

Kierownik GOPS

mgr Martyna Radzik

 

Informacja z przeprowadzonego naboru psychologa do opracowania ścieżek reintegracji/ udziału w projekcie

"CISnę do pracy"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż w wyniku prowadzongo postępowania wybrano Oferenta

AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis

 Oferta w toku badania i oceny została wybrana za najkorzystniejszą. 

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

Kierownik GOPS

mgr Martyna Radzik

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 03.08.2016 r.

 

 

Przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja) w projekcie

pn. „CISnę do pracy” dla 10 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy,

zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino

 

W załżczeniu zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 29.07.2016 r.

 

Na opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji/udziału w projekcie, w części dotyczącej sfery psychologicznej, dla 15-osobowej grupy uczestników projektu pn. CISnę do pracy.

 

W załaczeniu zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty.

 

 

Zapytania ofertowe

 

28.01.2016r.

Wyniki  naboru ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja) w projekcie pn. „CISnę do przodu” dla 10 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru ofert wyłoniono następujące firmy/osoby do prowadzenia zajęć:

 

1. Grupa wsparcia- Persona Centrum Psychologiczno - Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

2. Motywacja, Komunikacja- Aquarius Consulting Elwira Makareinis

3. Kompetencje społeczne- Grupa Szkoleniowa TransFORMA Agnieszka Biernacka

4. Autoprezentacja- Aesthetic Centrum kreowania Wizerunku Małgorzata Matysiak

 

 


 

 

z dn. 18.01.2016r.

Przeprowadzenie nw. zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja) w projekcie pn. „CISnę do przodu” dla 10 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino

 

- treść zapytania z wymaganymi dokumentami w załączniku

 


 

 

z dn. 13.01.2016r.

 

Zapytanie ofertowe z dn. 13.01.2016r. na usługi psychologiczne dla uczestników projektu pn. "CISnę do przodu".

 

- treść zapytania ofertowego wraz z formularzem w załączeniu

 

18.01.2016r.

UWAGA!   uzupełnienie do zapytania ofertowego w treści załącznika

 

22.01.2016r.

Informacja z przeprowadzonego naboru psychologa do opracowania ścieżek reintegracji/ udziału w projekcie "CISnę do przodu"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż w wyniku prowadzongo postępowania wybrano Oferenta AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis.

 

Oferta w toku badania i oceny została wybrana za najkorzystniejszą.

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.