Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 01.02.2017r.

 

Na opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji/udziału w projekcie, w części dotyczącej sfery psychologicznej, dla uczestników projektu pn. „CISnę do pracy” (założenie 2 godziny dla uczestnika).

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dostawy o wartości poniżej 10 000 euro

Dostawa oleju opałowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej

 

Treśc zapytania ofertowego oraz formularz znajdują sie w załączniku.

                 Wynik przeprowadzonego naboru na zrealizowanie zajęć w ramach PAI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w dniu 12.10.2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na „Przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja) w projekcie pn. CISnę do przodu dla 10 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino”.

W związku z powyższym informuję, że najkorzystniejsza oferta dla poszczególnych części została złożona przez:

 

  1. Część I - Grupa wsparcia dla bezrobotnych

PERSONA Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

Aleja Różana 71/1, 76-200 Włynkówko

za cenę: 65 zł / 1 godz.

  1. Część II - Komunikacja

AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis

za cenę: 70 zł / 1 godz.

  1. Cześć III - Motywacja

AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis

za cenę: 70 zł / 1 godz.

  1. Cześć IV - Warsztaty Kompetencji Społecznych

PERSONA Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

Aleja Różana 71/1, 76-200 Włynkówko

za cenę: 65 zł / 1 godz.

  1. Część V - Autoprezentacja

PERSONA Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

Aleja Różana 71/1, 76-200 Włynkówko

za cenę: 65 zł / 1 godz.

 

 

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

 

Kierownik GOPS

 

mgr Martyna Radzik

 

Informacja z przeprowadzonego naboru psychologa do opracowania ścieżek reintegracji/ udziału w projekcie

"CISnę do przodu"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż w wyniku prowadzongo postępowania wybrano Oferenta

Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS

 Oferta w toku badania i oceny została wybrana za najkorzystniejszą. 

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

Kierownik GOPS

mgr Martyna Radzik

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

z dnia 27.09.2016 r.

 

Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji/udziału w projekcie, w części dotyczącej sfery psychologicznej, dla 15-osobowej grupy uczestników projektu pn. CISnę do przodu (założenie średnio 2 godziny dla uczestnika, maksymalnie 30 godz.)

 ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 26.09.2016 r.

na przeprowadzenie nw. zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja) w projekcie pn. „CISnę do przodu” dla 10 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino

Zapytanie ofertowe

z dnia 20 września 2016 r.

 

na dostawę i montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych

wraz z niezbędnymi pracami remontowymi

przy Środowiskowym Domu Samopomocy

w Gardnie Wielkiej ul. Daszyńskiego 5

 

23.09.2016 r. UWAGA!   uzupełnienie do zapytania ofertowego w treści załącznika - specyfikacja techniczna

Wynik przeprowadzonego naboru na zrealizowanie zajęć w ramach PAI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w dniu 17.08.2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na „Przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja) w projekcie pn. CISnę do pracy dla 10 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino”.

W związku z powyższym informuję, że najkorzystniejsza oferta dla poszczególnych części została złożona przez:

 

1.     Grupa wsparcia dla bezrobotnych:

PERSONA Centrum Psychologiczno – Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

76-200 Włynkówko, Aleja Różana 71/1

2.     Komunikacja:

AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis

76-212 Rowy, ul. Dębowa 2

3.     Motywacja:

AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis

76-212 Rowy, ul. Dębowa 2

4.     Warsztaty Kompetencji Społecznych:

PERSONA Centrum Psychologiczno – Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

76-200 Włynkówko, Aleja Różana 71/1

5.     Autoprezentacja:

PERSONA Centrum Psychologiczno – Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

76-200 Włynkówko, Aleja Różana 71/1

 

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

Kierownik GOPS

mgr Martyna Radzik

 

Informacja z przeprowadzonego naboru psychologa do opracowania ścieżek reintegracji/ udziału w projekcie

"CISnę do pracy"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż w wyniku prowadzongo postępowania wybrano Oferenta

AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis

 Oferta w toku badania i oceny została wybrana za najkorzystniejszą. 

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

Kierownik GOPS

mgr Martyna Radzik