Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.12.2017 R. NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ.

 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 03.07.2017 r.

na przeprowadzenie nw. zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja) w projekcie pn. „CISnę do przodu” dla 5 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 03.07.2017r.

Na opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji/udziału w projekcie, w części dotyczącej sfery psychologicznej, dla uczestników projektu pn. „CISnę do przodu” (założenie 2 godziny dla uczestnika).

 

Informacja z przeprowadzonego zapytania ofertowego

na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego z wykorzystaniem tabletu dla 5 opiekunów dla osób niepełnosprawnych i starszych w ramach projektu „Innowacje społeczne w zakresie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Smołdzino”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania wybrano Oferenta

Ośrodek Szkoleń i Korepetycji „EDUKACJA” Tomasz Kadylak,

ul. 3-ego Maja 77/9,

76-200 Słupsk

Oferta w toku badania i oceny została wybrana za najkorzystniejszą. 

                                                                     Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

z dnia 22.05.2017 r.

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego z wykorzystaniem tableta dla 5 opiekunów osób niepełnosprawnych i starszych w ramach projektu „Innowacje społeczne w zakresie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Smołdzino”

 

Attachments:
Download this file (formularz-ofertowy (1).docx)formularz-ofertowy (1).docx40 kB
Download this file (zapytanie.pdf)zapytanie.pdf802 kB

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 14.03.2017 r.

 

     Na  demontaż istniejącego ogrodzenia ok. 215 mb oraz wykonanie nowego ogrodzenia z materiału inwestora ok. 215mb przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej,ul. Daszyńskiego 5, 76-213 Gardna Wielka.

Treśc zapytania ofertowego oraz formularz znajdują sie w załączniku.

 

Informacja z przeprowadzonego naboru psychologa do opracowania ścieżek reintegracji / udziału

w projekcie "CISnę do pracy"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

informuje, iż w wyniku prowadzongo postępowania wybrano Oferenta

Pracownia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS

ul. Kołłątaja 2A/2, 83-110 Tczew

 Oferta w toku badania i oceny została wybrana za najkorzystniejszą. 

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

Kierownik GOPS

mgr Martyna Radzik

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 01.02.2017r.

 

Na opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji/udziału w projekcie, w części dotyczącej sfery psychologicznej, dla uczestników projektu pn. „CISnę do pracy” (założenie 2 godziny dla uczestnika).

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dostawy o wartości poniżej 10 000 euro

Dostawa oleju opałowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej

 

Treśc zapytania ofertowego oraz formularz znajdują sie w załączniku.

                 Wynik przeprowadzonego naboru na zrealizowanie zajęć w ramach PAI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w dniu 12.10.2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na „Przeprowadzenie zajęć w ramach Programu Aktywizacja Integracja (Moduł Integracja) w projekcie pn. CISnę do przodu dla 10 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino”.

W związku z powyższym informuję, że najkorzystniejsza oferta dla poszczególnych części została złożona przez:

 

  1. Część I - Grupa wsparcia dla bezrobotnych

PERSONA Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

Aleja Różana 71/1, 76-200 Włynkówko

za cenę: 65 zł / 1 godz.

  1. Część II - Komunikacja

AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis

za cenę: 70 zł / 1 godz.

  1. Cześć III - Motywacja

AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis

za cenę: 70 zł / 1 godz.

  1. Cześć IV - Warsztaty Kompetencji Społecznych

PERSONA Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

Aleja Różana 71/1, 76-200 Włynkówko

za cenę: 65 zł / 1 godz.

  1. Część V - Autoprezentacja

PERSONA Centrum Psychologiczno-Szkoleniowe Katarzyna Gajewska

Aleja Różana 71/1, 76-200 Włynkówko

za cenę: 65 zł / 1 godz.

 

 

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

 

Kierownik GOPS

 

mgr Martyna Radzik