Logo Funduuszy Europejskich 

Projekt „Razem dla rodziny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

Na prośbę Partnera

- Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej z Żelaza, 76-214 Smołdzino

informujemy, że na stronie BIP umieściliśmy zapytanie ofertowe

na zorganizowanie animacji czasu wolnego i szkoleń wyjazdowych

dla rodzin i dzieci w ramach projektu

pn. "Razem dla Rodziny”

 

https://epuapgopssmoldzino.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-zapytania-ofertowe/288545_zapytanie-ofertowe-na-zorganizowanie-animacji-czasu-wolnego.html

Na prośbę Partnera

- Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej z Żelaza, 76-214 Smołdzino

informujemy, że na stronie BIP umieściliśmy zapytanie ofertowe

na zorganizowanie animacji czasu wolnego i szkoleń wyjazdowych

dla rodzin i dzieci w ramach projektu

pn. "Razem dla Rodziny”

 

https://epuapgopssmoldzino.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-zapytania-ofertowe/211864_zapytanie-ofertowe-na-zorganizowanie-animacji-czasu-wolnego.html

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do ŚDS w Gardnie Wielkiej w roku 2019.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego CePeN w Słupsku, ul. Sczecińska 113 okazała się najkorzystniejsza i otrzymała największa liczbę punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ.

Na prośbę Partnera

- Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej z Żelaza, 76-214 Smołdzino

informujemy, że na stronie BIP umieściliśmy zapytanie ofertowe

na zorganizowanie animacji czasu wolnego i szkoleń wyjazdowych

dla rodzin i dzieci w ramach projektu

pn. "Razem dla Rodziny”

 

https://epuapgopssmoldzino.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-zapytania-ofertowe/zapytanie-ofertowe-na-zorganizowanie-animacji-czasu-wolnego.html

 

PROTOKÓŁ

z wyboru oferty

w sprawie realizacji zamówienia na usługi społeczne: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Razem dla Rodziny”.

PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert

w sprawie realizacji zamówienia na usługi społeczne: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Razem dla Rodziny”.

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE (WZUS) - ZMIANA

 

Zamawiający - Gmina Smołdzino / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnej informuje, że dokonał modyfikacji dokumentacji postępowania pn: Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Razem dla Rodziny”.

W wyniku modyfikacji Zamawiający przedłuża termin składania ofert i ustanawia nowy termin na dzień  14.06.2018 r. godz. 14.00
 
Zmienione dokumenty postępowania Zamawiający zamieszcza z dopiskiem - ZMIANA.

WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE (WZUS)

      

Tytuł zamówienia:
Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu
„Razem dla Rodziny”
.

 

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Razem dla Rodziny” realizowanego przez Gminę Smołdzino – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 6.2 Usługi Społeczne.

 

Szczególu w WZUS i załącznikach.

 

Termin składania ofert do 11.06.2018 r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert w dniu 11.06.2018 r. o godz. 11.15

Informacja z przeprowadzonego naboru psychologa do opracowania indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu "Razem dla rodziny"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania wybrano Oferenta:

PERSONA Centrum Psychologiczno - Szkoleniowe

Katarzyna Gajewska

ul. Różana 71/1, 76-200 Włynkówko

Oferta w toku badania i oceny została wybrana za najkorzystniejszą. 

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

Kierownik GOPS

mgr Martyna Radzik