Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Świetlica w Żelazie

jest placówką wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym i specjalistycznym.

Placówka wsparcia dziennego zapewniająca opiekę, wychowanie, pomoc w nauce i organizację czasu wolnego współpracująca z rodzicami, placówkami oświatowymi. Pobyt dziecka jest dobrowolny i nieodpłatny.

Świetlica pracuje cały rok, w dni robocze, od wtorku do czwartku, w godzinach od 16.00 do 19.00. W okresie przerw w nauce szkolnej (ferie zimowe, wakacje, itd.) Świetlica pracuje w godzinach ustalonych przez Kierownika.

Dzieci zwalniane są z zajęć o wcześniejszych godzinach wyłącznie po dostarczeniu pisemnego zwolnienia rodziców/opiekunów prawnych.

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci uczęszczającej do szkoły podstawowej i gimnazjum, przede wszystkim pochodzących z rodzin korzystających ze wsparcia GOPS, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, o trudnej sytuacji materialnej.

W wyjątkowych sytuacjach do Świetlicy można przyjąć młodsze lub starsze dziecko. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik, kierując się dobrem dziecka.

Attachments:
Download this file (karta usług.doc)karta usług.doc53 kB

Od dnia 2 stycznia 2017 r. Świetlica w Żelazie

czynna od godz. 16.00 do 19.00

w każdy wtorek, środę i czwartek

 

Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Walach

w ramach wolontariatu

ze Stowarzyszenia "Razem zdrobimy wiele" z Żelaza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie aktywnie włączył się w kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W Świetlicy środowiskowej w Żelazie wychowawca - Pani Jolanta Piszko zorganizowała zajęcia edukacyjno - wychowawcze pt. "Stop przemocy". Dzieci i młodzież przygotowały gazetkę tematyczną. Został zorganizowany konkurs plastyczny do którego zaprosiliśmy uczestników Pracowni Rysunku i Malarstwa pod kierunkiem Pani Elżbiety Bernackiej - Hanus.
Młodzież i rodzice uczestniczyli w spotkaniu z Policjantem Panem Wojciechem Gieresz, na którym poruszano zagadnienia dotyczące przemocy domowej i procedury Niebieskiej Karty.

IMG 20161116 165348

 

Czytaj więcej: Kampania 19 dni 2016 r.

W dniu 28.10.2016 w świetlicy w Żelazie odbył się konkurs na strój Pani jesień. Stroje fantastyczne,

dzieci świetnie się zaprezentowały.
Były wierszyki, zabawa przy muzyce, słodki poczęstunek i nagrody w postaci biżuterii przekazane

przez CIS w Smołdzińskim Lesie.

Bardzo dziękujemy.

Czytaj więcej: Pani jesień.

WP 20160929 16 07 57 Pro-1

WP 20161005 17 06 54 Pro

WP 20161006 17 29 48 Pro

IMG 0001

Czytaj więcej: pokaz mody

WP 20160729 16 58 09 Pro

Czytaj więcej: Zdjęcia

WP 20160714 16 28 32 Pro

WP 20160714 16 26 13 Pro

WP 20160714 14 46 12 Pro

WP 20160705 16 05 27 Pro

WP 20160617 18 23 24 Pro

WP 20160617 17 06 34 Pro

WP 20160610 16 30 51 Pro

WP 20160510 17 38 31 Pro

 

 

INFORMACJA

Na podstawie §8 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy w Żelazie informujemy, że na okres od 05.07.2016 – do 31.08.2016 Świetlica będzie czynna w godinach: 13.00-17.00.