Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Oferty pracy

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Smołdzinie

z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ul. Mickiewicza 20; 76-213 Gardna Wielka

informuje, że w wyniku ogłoszenia naboru na wolne stanowiska pracy asystent osoby niepełnosprawnej w Środowiskowym Domu samopomocy w Gardnie Wielkiej wpłynęły 2 oferty, żadna nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

 

 

                                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                   mgr   Paulina Kamińska

                                                                                         

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE

z siedzibą w Gardnie Wielkiej przy ul. Mickiewicza 20 76-213 Gardna Wielka

            OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. 

Attachments:
Download this file (ogłoszenie o naborze.docx)ogłoszenie o naborze.docx14 kB

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino informuje, że w   wyniku naboru na stanowisko pracy wychowawcy w placówce wsparcia dziennego - świetlicy w Żelazie zatrudniona zostanie na ½ etatu Pani Jolanta Piszko.

 

               Uzasadnienie dokonanego wyboru

W wyniku ogłoszenia naboru na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego- świetlicy w Żelazie uzyskano 3 aplikacje, w tym 2 spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Komisja po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 11.02.2015 roku dokonała oceny kwalifikacji, wiedzy teoretycznej oraz praktycznej obu kandydatek. Pani Jolanta Piszko uzyskała najwięcej, tj. 63 punkty na 70 możliwych do uzyskania. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz zebranych punktów za udzielone odpowiedzi Komisja uznała, że wybrana osoba gwarantuje rzetelne i sumienne wykonywanie pracy na stanowisku wychowawcy w świetlicy.

                                                                                        

                                                                             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                   mgr Paulina Kamińska

 

Zapraszamy do Klubu Wolontariusza

 

 

ogłoszenie dotyczące naboru wolontariuszy-poszukiwany wolontariusz

                                   W załaczeniu znajduje sie formularz zgłoszeniowy

 

         ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Attachments:
Download this file (formularz zgłoszeniowy dla wolontariusza.pdf)formularz.pdf188 kB

INFORMACJA

                                 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie

                                                 ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

informuje, że w wyniku ogłoszenia drugiego naboru na wolne stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej wpłynęło sześć ofert   niespełniających wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

 

                                                                        27.08.2014r., Kierownik Paulina Kamińska

  

             

Szczegółowy opis i zakres wymaganych dokumentów w załaczniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie informuje, iż w wyniku naboru wytypowano następujące firmy do przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu „STOP WYKLUCZENIU”- Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino:
1.OPIEKUN OSOBY STARSZEJ, NIEPELNOSPRAWNEJ Z MODUŁEM JĘZYKA  NIEMIECKIEGO – AP EDUKACJA Sp. z o. o. Centrum Szkoleniowe w Słupsku
2.KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Z MODUŁEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO - AP EDUKACJA Sp. z o. o. Centrum Szkoleniowe w Słupsku
3.PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO - BIUROWY Z MODUŁEM JĘZYKA NIEMIECKIEGO - AP EDUKACJA Sp. z o. o. Centrum Szkoleniowe w Słupsku

Dziękujemy za złożenie ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie zaprasza do składania ofert w ramach projektu "STOP WYKLUCZENIU" na usługę obejmującą przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące w/w zapytania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Attachments:
Download this file (formularz_ofertowy.doc)formularz_ofertowy97 kB
Download this file (zapytanie ofertowe.pdf)zapytanie ofertowe284 kB

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie informuje, iż w wyniku naboru wytypowano następujące osoby/firmy do prowadzenia zajęć:

  1. Warsztaty kompetencji społecznych - AQUARIUS CONSULTING Elwira Makareinis
  2. Warsztaty/szkolenie dla wolontariuszy - DWCom.sc Lębork
  3. Doradztwo zawodowe - Irena Buciarska

Dziękujemy za złożenie ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie zaprasza do składania ofert w ramach projektu "STOP WYKLUCZENIU" na usługę obejmującą przeprowadzenie poniższych zajęć:
1) Warsztaty kompetencji społecznych
2) Warsztaty/szkolenie dla wolontariuszy
3) Doradztwo zawodowe

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w ramach projektu STOP WYKLUCZENIU- Program aktywizacji osób...