Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Oferty pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Smołdzinie z siedziba w Gardnie Wielkiej
ogłasza III nabór na stanowisko

 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Ogłoszenie o naborze w załączniku

 

     

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ogłasza II nabór na stanowisko

 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Ogłoszenie o naborze w załączniku

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie

z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej do zatrudnienia na stanowisku: Koordynatora projektu unijnego wybrana została:

Pani Agnieszka Kozak

zamieszkała w Żelazie

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Agnieszka Kozak jako jedyna złożyła aplikację na stanowisko objęte naborem. Spełniła wymagania formalne, wykazała się stażem w realizacji projektów unijnych, a także po weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej oraz przeprowadzonej rozmowie, predyspozycje i umiejętności wskazują, iż Pani Agnieszka Kozak sprosta wymaganiom stanowiska objętego naborem.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Ogłoszenie o naborze w załączniku.

INFORMACJA O NABORZE

 

Urząd Gminy w Smołdzinie ogłosił nabór na stanowisko d/s księgowości. Wszelkie informacje znajdują sie w załącznikach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na

Koordynatora projektu unijnego

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie

z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka

 

informuje, że w wyniku ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy aspirant pracy socjalnej/konsultant ds. komunikacji społecznej zostanie zatrudniona Pani Anna Wójcik.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Anna Wójcik w wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów, tj. 41,2 pkt na 55 możliwych.