Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Oferty pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Smołdzinie z siedziba w Gardnie Wielkiej
ogłasza III nabór na stanowisko

 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Ogłoszenie o naborze w załączniku

 

     

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ogłasza II nabór na stanowisko

 

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Ogłoszenie o naborze w załączniku

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie

z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej do zatrudnienia na stanowisku: Koordynatora projektu unijnego wybrana została:

Pani Agnieszka Kozak

zamieszkała w Żelazie

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Agnieszka Kozak jako jedyna złożyła aplikację na stanowisko objęte naborem. Spełniła wymagania formalne, wykazała się stażem w realizacji projektów unijnych, a także po weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej oraz przeprowadzonej rozmowie, predyspozycje i umiejętności wskazują, iż Pan Agnieszka Kozak sprosta wymaganiom stanowiska objętego naborem.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Ogłoszenie o naborze w załączniku.

INFORMACJA O NABORZE

 

Urząd Gminy w Smołdzinie ogłosił nabór na stanowisko d/s księgowości. Wszelkie informacje znajdują sie w załącznikach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

przyjmuje zgłoszenia kandydatów na

Koordynatora projektu unijnego

INFORMACJA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie

z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka

 

informuje, że w wyniku ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy aspirant pracy socjalnej/konsultant ds. komunikacji społecznej zostanie zatrudniona Pani Anna Wójcik.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Anna Wójcik w wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów, tj. 41,2 pkt na 55 możliwych.

                                        INFORMACJA

o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne

i dopuszczonych do dalszego etapu naboru na stanowisko urzędnicze

aspirant pracy socjalnej/konsultant ds. komunikacji społecznej

 

Informuję, że w wyniku ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy-aspirant pracy socjalnej/konsultant ds. komunikacji społecznej wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymogi formalne. Po wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji w dniu 19.01.2018 roku zakwalifikowali się nw. kandydaci:

 

1. Monika Biernacka

2. Anna Wójcik