Logo Funduuszy Europejskich 

Projekt „Razem dla rodziny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

Aktualności

Program  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2019 realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej dzięki dofinansowaniu z Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

 

Całkowity koszt Programu wynosi 14.400,00 zł w tym wkład własny gminy to 2880,00 zł.

 

Cele programu:

 

  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujacych bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

• dorażna, czasowa pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej, świadczona na miejscu zamieszkania  osoby niepełnosprawnej.

 

„Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów w opiece na osobą niepełnosprawną poprzez uzyskanie pomocy w formie usługi wytchnieniowej w codziennym funkcjonowaniu.