Logo Funduuszy Europejskich 

Projekt „Razem dla rodziny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

Aktualności

WYPŁATY ZASIŁKÓW W MIESIĄCU WRZEŚNIU:

 

23 września - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

25 września - zasiłki stałe, celowe, okresowe

27 września - świadczenia wychowawcze ( 500 + )