Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

zosta rodzin-1

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.
Do podjęcia współpracy zachęcamy osoby, które kochają dzieci, są otwarte na ich potrzeby, chcą dzielić się z nimi dobrocią i radością.  
Oferujemy wsparcie specjalistów, pomoc w nawiązaniu wzajemnego kontaktu oraz w rozwiązywaniu codziennych problemów. Rodziny mają
możliwość udziału w grupach wsparcia, szkoleniach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz projektach odpowiadających na  
indywidualne potrzeby dzieci i osób sprawujących pieczę zastępczą.
Kandydaci na rodziców zastępczych zobowiązani są do odbycia procesu kwalifikacji, a następnie szkolenia, którego celem jest dostarczenie  
wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do sprawowania opieki i wychowania dzieci, a także zaspokajania ich potrzeb rozwojowych.
Szczegółowe informacje na temat wymagań formalnych oraz procesu kwalifikacji znajdują się na stronie internetowej www.pcpr.slupsk.pl w
zakładce Rodzinna piecza zastępcza. Zachęcamy również do umówienia się na rozmowę indywidualną z pracownikiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, tel. 59 841 43 11.
Film promujący rodzicielstwo zastępcze