Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 roku
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Słupsku
będzie zlokalizowany w nowej siedzibie
przy ul. Poniatowskiego 4a na parterze budynku A.