logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie od 2 stycznia do 31 stycznia 2014r. prowadzić będzie rekrutację do „Klubu wolontariusza” w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowanego projektu systemowego pn. „STOP WYKLUCZENIU”- Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


W związku z tym zapraszamy osoby, które są:
• w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)
• osoby niepełnosprawne
• bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione na czas określony
• chcą zwiększyć swoje szanse na wejście/powrót na rynek pracy (kobiety i mężczyźni)
Uczestnicy/czki projektu wezmą udział w szeregu działań- warsztatach, szkoleniach, które mają na celu wzrost szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych.
Dla grupy zaplanowano następujące działania:
• Warsztaty kompetencji społecznych 7os. (16 godzin),
• Warsztaty/szkolenia dla wolontariuszy 7os. (16 godzin),
• doradztwo zawodowe- określenie predyspozycji zawodowych dla 5 osób (2 godzin/ os.),
• kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dla 5 osób,
• „Targi Pracy”
Uczestnikom/czkom zapewnia się m.in. zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek lub catering, jak również niezbędne materiały szkoleniowe.
Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem uczestnictwa i oświadczeniem dostępny jest:
• w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie,
• u pracownika socjalnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej
• a także na stronie internetowej www.gops-smoldzino.pl w zakładce „AKTUALNOŚCI”

 

Formularz i regulamin (Plik PDF - 146KB).