Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Artykuły

Innowacje społeczne w zakresie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Smołdzino

 

Od dnia 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej realizuje projekt pt. "Innowacje społeczne w zakresie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Smołdzino" numer POWR.04.01.00-00-I053/15, który prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest nauka wykorzystania aplikacji/komunikatorów do zdalnej komunikacji, które ułatwią kontakt osób niepełnosprawnych i starszych objętych usługami opiekuńczymi, w kontakcie ze światem zewnętrznym i usprawni pracę opiekunek z podopiecznymi.

 

W gminie Smołdzino jest około 3300 mieszkańców w tym 719 osób powyżej 60 roku życia i około 400 osób niepełnosprawnych. Gmina Smołdzino jest najmniejszą gminą w całym powiecie słupskim. GOPS na bieżąco monitoruje zgłaszane potrzeby klientów pomocy społecznej, czego najbardziej brakuje oraz jakie są ich oczekiwania. Potrzebami grupy docelowej jest m.in. kontakt ze światem zewnętrznym, ponieważ niekiedy są one ograniczone ruchowo przez co nie opuszczają swoich domów nawet w celu zrobienia zakupów. Mają potrzebę integracji z innymi osobami oraz pomoc w życiu codziennym, chociażby w umówieniu wizyty do lekarza specjalisty, ubraniu się, umyciu czy posprzątaniu pomieszczenia, w którym przebywają. Aktualnie GOPS świadczy usługi opiekuńcze w ograniczonym i minimalnym zakresie. Nie są prowadzone, żadne dodatkowe zajęcia czy aktywizacje dla osób objętych tymi usługami.

 

 

Wartość projektu 36.420 zł i w całości jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.