Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Artykuły

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie od dnia 1 stycznia 2010r. realizował w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 projekt pn. „I ja mogę wiele dać”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt był skierowany do osób niepełnosprawnych z gminy Smołdzino i Główczyce.
W ramach projektu jego uczestnicy wezmą udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, warsztatach umiejętności psychospołecznych, kursie podstaw obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie, szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” oraz kursach rzemiosła ludowego (do wyboru – wikliniarstwo, garncarstwo, ceramika, witrażownictwo, wyrób biżuterii, obróbka drewna).
Ponadto wszyscy uczestnicy projektu otrzymali: zakwaterowanie w czasie zjazdów szkoleniowych, pełne wyżywienie podczas zjazdów i kursów rzemiosła ludowego, transport na sesje szkoleniowe i zwrot kosztów podróży w czasie kursów rzemiosła ludowego, materiały szkoleniowe, piśmiennicze i biurowe. Na zakończenie cyklu szkoleń i kursów uczestnicy projektu otrzymali stypendium (4 zł brutto z jedną godzinę uczestnictwa).
Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych z terenu gmin Główczyce i Smołdzino.
Projekt zakończył się 30 września 2010r.