Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Artykuły

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie po raz czwarty realizuje projekt systemowy pn. „STOP WYKLUCZENIU”- Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino.

Projekt adresowany jest do 18 osób (11 kobiet i 7 mężczyzn), które objęte będą wsparciem:

  • W ramach kontraktów socjalnych- 10 osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych na czas określony, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn.
  • W ramach PAL- 8 osób niepełnosprawnych (głównie intelektualnie), które w orzeczeniu o niepełnosprawności nie posiadają przeciwwskazań do podjęcia pracy, w tym 5 kobiet i 3 mężczyzn.

W stosunku do tych grup zaplanowano następujące działania:

a) Kontrakty socjalne:

 • kontynuacja nauki na poziomie ponadgimnazjalnym przez 2 osoby kontynuujące udział w projekcie,
 • warsztaty psychologiczne dla 8 osób (15 godzin),
 • kurs „ABC domowego gospodarowania” dla 6 kobiet (24 godziny),
 • warsztat równości płci dla 4 kobiet (15 godzin),
 • warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem i agresją oraz świadomości jaką rolę odgrywa mężczyzna w rodzinie dla 4 mężczyzn (15 godzin),
 • doradztwo zawodowe- określenie predyspozycji zawodowych dla 8 osób (15 godzin),
 • kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji dla 8 osób
 • skierowanie na badania z medycyny pracy dla 8 osób
 • dwudniowa wycieczka rodzinna do Łeby dla uczestników kontraktów socjalnych i członków ich rodzin
 • wyjazd uczestników KS i najbliższego otoczenia do teatru.

b) Program Aktywności Lokalnej:

 • Warsztaty integracyjno- aktywizujące dla 8 osób (24 godziny) obejmujące edukację psychospołeczną prowadzoną za pomocą technik dramowych,
 • Warsztaty kompetencji społecznych dla 8 osób (18 godzin),
 • Warsztaty kompetencji zawodowych z analizą rynku pracy osób niepełnosprawnych dla 8 osób (15 godzin)
 • Kurs komputerowy dla 6 osób (30 godzin)
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem (do dyspozycji uczestników będzie 16 godzin indywidualnych konsultacji, która będą wykorzystywane w zależności od potrzeb uczestników)
 • wyjazd do Wioski Hobbitów dla uczestników PAL i ich najbliższego otoczenia.

W zakładkach poniżej zamieszczone są informacje z realizacji działań projektowych w ramach kontraktów socjalnych oraz Programu Aktywności Lokalnej.

ZAPRASZAMY!!!