Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Artykuły

 

W bieżącym 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie realizuje III edycję projektu systemowego pn. „STOP WYKLUCZENIU”- Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten adresowany jest w tym roku do następujących 3 grup osób:

  • W ramach kontraktów socjalnych- 8 kobiet w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, borykającymi się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi;
  • W ramach Programu Aktywności Lokalnej I- młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino, zamieszkujące sołectwa Kluki, Łokciowe i Smołdziński Las- 6 mężczyzn i 4 kobiety;
  • W ramach Programu Aktywności Lokalnej II- osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub pracujące, korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie bądź objęte pomocą na okoliczność projektu, które dotyka problem współuzależnienia- 8 kobiet.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.