Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z/s w Gardnie Wielkiej zatrudni na umowę zlecenie, na seson grzewczy, palacza centralnego ogrzewania z uprawnieniami do obsługi i konserwacji w/w urządzeń. Proponowana stawka godzinowa wynosi 13,70 zł. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 59 8117-274

Harmonogram z psychologiem

Pilne !!!
Pilnie potrzebna działająca pralka(może być używana).
Osoby mogące pomóc w tej sprawie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej przy ul. Mickiewicza 20, tel. 059 8117-274

Wypłaty realizowane w miesiącu   

grudniu 2017 r.
Dodatek mieszkaniowy - 08.12.2017 r.
Zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 18.12.2017 r.
Zasiłki( celowy, okresowy, stały itp.) - 22.12.2017 r.
Świadczenie wychowawcze (500+)- 20.12.2017 r.

Zaproszenie na spotkanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
z siedzibą w Gardnie Wielkiej

poszukuje

RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w oparciu o art. 29 ust. 1 i 2 oraz art.30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 575 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Czytaj więcej: Rodzina wspierająca

wydawka

WAŻNA INFORMACJA


W związku z awarią telefonu stacjonarnego w tutejszym GOPS

 

prosimy o kontakt pod nr tel. 789 480 293 lub poprzez pocztę

 

e-mail


Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie z psychologiem

dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” zaprasza rodziców dzieci niepełnosprawnych na spotkanie grupy wsparcia, które się odbędzie 7 listopada (wtorek) o godzinie 16.30, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 (I piętro, w budynku jest winda).

 

Czytaj więcej: Spotkanie z psychologiem dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Wypłaty realizowane w miesiącu listopadzie 2017 r.
Dodatek mieszkaniowy - 10.11.2017 r.
Zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 20.11.2017 r.
Zasiłki( celowy, okresowy, stały itp.) - 24.11.2017 r.
Świadczenie wychowawcze (500+)- 27.10.2017 r.