Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020

9 lutego 2018 - 19 lutego 2018

logo GOPS i Stowarzyszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wraz z Partnerem Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Razem zrobimy wiele” uzyskał dofinansowanie w kwocie 692.159,25 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 do realizacji projektu "Razem dla rodziny".

Projekt jest ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i integrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb.

Przede wszystkim odbiorcami projektu będzie 90 osób (57 kobiet i 33 mężczyzn) z Gminy Smołdzino z 30 rodzin.  

Dzięki różnego rodzaju programom tj.: program specjalistyczno – terapeutyczny; program opiekuńczo – specjalistyczny; animację środowiskową, które realizowane będą w okresie 1.04.2018 – 30.04.2020 rodziny uzyskają odpowiednią pomoc.

Obecnie trwają pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie i Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Razem zrobimy wiele”, które mają na celu podpisanie umowy o dofinansowanie, przygotowanie rekrutacji uczestników oraz zamówień publicznych na realizację warsztatów.

 

logotypy kolorowe UE

warsztaty

warsztaty 22.01.2018

 INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

 

W załącznikach dostępne są materiały dotyczące Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, które mogłyby skorzystać z usług takiego Centrum.

 

Attachments:
Download this file (002.jpg)002.jpg273 kB
Download this file (003.jpg)003.jpg546 kB
Download this file (PISMO.jpg)PISMO.jpg83 kB

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z/s w Gardnie Wielkiej zatrudni na umowę zlecenie, na seson grzewczy, palacza centralnego ogrzewania z uprawnieniami do obsługi i konserwacji w/w urządzeń. Proponowana stawka godzinowa wynosi 13,70 zł. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 59 8117-274

Harmonogram z psychologiem

Pilne !!!
Pilnie potrzebna działająca pralka(może być używana).
Osoby mogące pomóc w tej sprawie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej przy ul. Mickiewicza 20, tel. 059 8117-274

Wypłaty realizowane w miesiącu   

grudniu 2017 r.
Dodatek mieszkaniowy - 08.12.2017 r.
Zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 18.12.2017 r.
Zasiłki( celowy, okresowy, stały itp.) - 22.12.2017 r.
Świadczenie wychowawcze (500+)- 20.12.2017 r.

Zaproszenie na spotkanie