Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

Jak odróżnić pracownika socjalnego

z ośrodka pomocy społecznej od oszusta

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne podpowiada na co warto zwrócić uwagę i jak rozpoznać oszusta:

 • osobę, która przychodzi sprawdzić sytuację trzeba poprosić o okazanie legitymacji służbowej, ponieważ pracownik socjalny ją posiada,
 • w każdej gminie jest ośrodek pomocy społecznej, w którym można sprawdzić, czy osoba podająca się za pracownika socjalnego to faktycznie pracownik tej jednostki,
 • należy zwrócić uwagę, jaki dokument wypełnia osoba, która chce sprawdzić sytuację. Pracownik socjalny powinien mieć kwestionariusz  rodzinnego wywiadu środowiskowego, który wypełnia podczas wizyty u osoby(rodziny) razem z nią,
 • pracownik socjalny nie prosi o pokazanie oszczędności ani nie ustala miejsca, w którym ktoś je trzyma, w celu sprawdzenia czy są przechowywane w bezpieczny sposób,
 • pracownik socjalny nie prosi o kawę czy herbatę,
 • pracownik socjalny nie zaczepia ludzi na ulicy i nie proponuje możliwości otrzymania dofinansowania (np. dodatku mieszkaniowego), po sprawdzeniu sytuacji mieszkaniowej,
 • jeżeli ktoś nie chce rozmawiać z pracownikiem socjalnym nie musi wpuszczać go do mieszkania (domu), może odmówić rozmowy,
 • w razie wątpliwości i podejrzeń, że osoba, która się podaje za pracownika socjalnego nie jest nim należy zgłosić ten fakt policji.

Wyprawka szkolna

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

 

Od 175 do 445 złotych – na takie dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli liczyć uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie można otrzymać w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna”. Na jego realizację rząd przeznaczył w sumie 13 mln złotych.

 

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Co ważne, w odniesieniu do niektórych adresatów programów dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych innych niż podręczniki.

Czytaj więcej: Wyprawka szkolna 2017

logo na stron internetow

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2017

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej: Podprogram 2017

logo na stron internetow

PODPROGRAM 2016 – efekty

 1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Słupsku.
 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
 3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 379 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

Czytaj więcej: PODPROGRAM 2016 – efekty

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2016 poz. 1518 z późn. zm. )

w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 01 sierpnia, świadczenia rodzinne wypłaca się do dnia 30 listopada.

   Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 4 ww. ustawy w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 wrzesnia do 31 października, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad wypłaca się
do dnia 31 grudnia.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia

1 sierpnia 2017 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.)

w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, świadczenia wychowawcze przysługujące za miesiąc październik wypłaca się do dnia 31 października.

   Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 5 ww. ustawy w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, świadczenia wychowawcze przysługujące za miesiąc październik wypłaca się
do dnia 30 listopada.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia

1 sierpnia 2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

ogłasza otwarty nabór partnera

spoza sektora finansów publicznych na zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji Projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych, którego wnioskodawcą będzie Gmina Smołdzino/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

 

 

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej uprzejmie informuje, iż ma do oddania wózek dla bliźniąt.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 59 8117 274.

depositphotos 46009649-stock-illustration-baby-twins-in-stroller-with

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU
"CISnę do pracy"
 
Stowarzyszenie Horyzont informuje, iż od lipca 2017 r. wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku prowadzi nabór uczestników i uczestniczek do projektu pn. "CISnę do pracy" w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS, CIS.
W załączeniu znajduje się dokumentacja rekrutacyjna: formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa.
 
ZAPRASZAMY

6 zasad bezpiecznego seniora konsumenta

Trudne do zrozumienia umowy, mała czcionka, nagabywanie przez akwizytora, oferowanie seniorom usług, z których nigdy nie będą korzystać – to główne problemy, z którymi zgłaszają się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów osoby starsze. Podpowiadamy jak ochronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, na co zwracać uwagę. Oto sześć zasad bezpiecznego seniora konsumenta:

6 zasad rozsadnego konsumenta6 zasad rozsadnego konsumenta

Czytaj więcej: 6 zasad bezpiecznego seniora konsumenta