Logo Funduuszy Europejskich 

Projekt „Razem dla rodziny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej poszukuje osób zainteresowanych skorzystaniem z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020

Obraz może zawierać: tekst

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA SPOTKANIE JUTRO (27.09.2019 r.) O GODZ. 12:00

W SALI SZKOLENIOWEJ W GOPS W GARDNIE WIELKIEJ

 

Więcej informacji w załącznikach.

Program  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2019 realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej dzięki dofinansowaniu z Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

 

Całkowity koszt Programu wynosi 14.400,00 zł w tym wkład własny gminy to 2880,00 zł.

 

Cele programu:

 

  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujacych bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

• dorażna, czasowa pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej, świadczona na miejscu zamieszkania  osoby niepełnosprawnej.

 

„Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów w opiece na osobą niepełnosprawną poprzez uzyskanie pomocy w formie usługi wytchnieniowej w codziennym funkcjonowaniu.

Informacja o opóźnieniu terminu dostaw w ramach POPŻ

 

Więcej informacji w załączniku.

INFORMACJA O BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH JĘZYKOWYCH.

 

Więcej informacji w załączniku.

WYPŁATY ZASIŁKÓW W MIESIĄCU WRZEŚNIU:

 

23 września - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

25 września - zasiłki stałe, celowe, okresowe

27 września - świadczenia wychowawcze ( 500 + )

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ

 POSZUKUJE WOLONTARIUSZY

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKU

Attachments:
Download this file (PLAKAT WOLONTARIATU.pdf)PLAKAT WOLONTARIATU.pdf416 kB

WYPŁATY W MIESIĄCU LIPCU:

 

22 lipca - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
25 lipca - zasiłki stałe, celowe, okresowe,

26 lipca - świadczenia wychowawcze  (500+)

 

 

W ramach projektu „Razem Dla Rodziny" odbyły się dwa wyjazdy społeczno - kulturalne.

Więcej informacji w załacznikach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
z siedzibą w Gardnie Wielkiej

poszukuje

RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w oparciu o art. 29 ust. 1 i 2 oraz art.30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1111 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.