Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

INFORMACJA

 

OSOBY SKIEROWANE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ W RAMACH PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA PROSZONE SĄ O ODBIÓR ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W DNIU 16 MARCA 2018 R. ( PIĄTEK ) W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ W GODZ. OD 9:00 DO 14:00

I N F O R M A C J A

dotycząca zmiany wysokości ceny usług opiekuńczych ustalonej zgodnie z § 5 ust 1 uchwały nr XLVI/365/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Czytaj więcej: Usługi opiekuńcze 2018 r.

WAŻNA INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że firma LUX MED organizuje badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się w następującej lokalizacji:

Smołdzino – 9 marca przy Ośrodku Zdrowia, ul. Ogrodowa 12

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.

Informacja dla Kombatantów

 

W załącznikach znajduje się informacja o pomocy finansowej dla Kombatantów.

 

Attachments:
Download this file (KOMBATANCI 2.pdf)KOMBATANCI 2.pdf445 kB
Download this file (KOMBATANCI1.pdf)KOMBATANCI1.pdf565 kB

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020

9 lutego 2018 - 19 lutego 2018

logo GOPS i Stowarzyszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wraz z Partnerem Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej „Razem zrobimy wiele” uzyskał dofinansowanie w kwocie 692.159,25 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 do realizacji projektu "Razem dla rodziny".

Projekt jest ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i integrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb.

Przede wszystkim odbiorcami projektu będzie 90 osób (57 kobiet i 33 mężczyzn) z Gminy Smołdzino z 30 rodzin.  

Dzięki różnego rodzaju programom tj.: program specjalistyczno – terapeutyczny; program opiekuńczo – specjalistyczny; animację środowiskową, które realizowane będą w okresie 1.04.2018 – 30.04.2020 rodziny uzyskają odpowiednią pomoc.

Obecnie trwają pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie i Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Razem zrobimy wiele”, które mają na celu podpisanie umowy o dofinansowanie, przygotowanie rekrutacji uczestników oraz zamówień publicznych na realizację warsztatów.

 

logotypy kolorowe UE

warsztaty

warsztaty 22.01.2018

 INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

 

W załącznikach dostępne są materiały dotyczące Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, które mogłyby skorzystać z usług takiego Centrum.

 

Attachments:
Download this file (002.jpg)002.jpg273 kB
Download this file (003.jpg)003.jpg546 kB
Download this file (PISMO.jpg)PISMO.jpg83 kB

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z/s w Gardnie Wielkiej zatrudni na umowę zlecenie, na seson grzewczy, palacza centralnego ogrzewania z uprawnieniami do obsługi i konserwacji w/w urządzeń. Proponowana stawka godzinowa wynosi 13,70 zł. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 59 8117-274