Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej
uprzejmie informuje, że ma do oddania
12 oprawek do okularów damskich.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
pod numerem telefonu 59 8117 274

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej

informuje, że mieszkańcy Gardny Wielkiej mają do oddania 2 łóżka - wersalki.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu
59 8117 274

PILNE!!!

 

POTRZEBNY WÓZEK DZIECIĘCY - SPACERÓWKA.

OSOBY MOGĄCE POMÓC PROSZONE SĄ O KONTAKT Z
GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE
Z SIEDZIĄ W GARDNIE  WIELKIEJ
UL. MICKIEWICZA 20, 76-213 GARDNA WIELKA
TEL. (059) 8117274, 789 480 293.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2010
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

 

PODPROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU - jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 - czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

  a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskichlokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

   b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

   c) przekazanie artykułów  spożywczych osobom zakwalifikowanym do otzrymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

   d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszącym wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018  -  czerwiec 2019

 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez BANK ŻYWNOŚCI W SŁUPSKU (OPR) do Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 

KRYTERIA KWALIFIKALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Czytaj więcej: POPŻ 2018