logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

logo kolorowe

 

Numer umowy: RPPM.06.02.02-22-0024/20

 

W okresie od 01.12.2020 r. do 30.06.2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdznie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem zrobimy wiele" z  Żelaza będzie realizował projekt pn. "Razem dla Rodziny II", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 

 

Zakres wsparcia w projekcie przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020:

- objęcie usługami wsparcia 24 rodzin (łącznie 54 osoby) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na obszarze Gminy Smołdzino, wpłynie na poprawę funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym.

W ramach projektu Uczestnicy w terminie od 01.12.2020 r. do 30.06.2023 r. będą mieli możliwość skorzystania z form wsparcia na rzecz rodzin/osób, tj.

- wsparcie opiekuna rodzin, rodzin wspierających,

- konsultacje ze specjalistami,

- wparcie rehbilitacyjne dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami,

- coaching rodzicielski,

- terapia zajęciowa dla dzieci (manualna, intelektualna, rozywkowa),

- warsztaty edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

- kurs komputerowy podstawowy,

- warsztaty edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości, autoprezentacji, prozdrowotne,

- działania animacyjne (spotkania, wyjazdy edukacyjno-integracyjno-aktywizujące oraz społeczno-kulturalne).

 

Szczegółowych informacji udzielą:

- Opiekun rodzin - Sylwia Masiarz,

- Koordynator projektu - Joanna Kierzkowska,

- Kierownik - Martyna Radzik,

- Asystent kierownika projektu - Agnieszka Majcherska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 59-811-72-74 w godz. 07.30 - 15.30.

Attachments:
Download this file (Formularz zgłoszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy.pdf587 kB

     UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DNIA 24.12.2020R.      (WIGILIA) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE Z/S W GARDNIE WIELKIEJ BĘDZIE NIECZYNNY W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ tj. 26.12.2020 r.


TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW NA MIESIĄC GRUDZIEŃhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfb/1/16/263a.png");">☺️https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfb/1/16/263a.png");">☺️

10.12 - dodatki mieszkaniowe
16.12 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
17.12 - świadczenia wychowawcze ( 500 + )
18.12 - zasiłki stałe, celowe i okresowe

Chcesz pomóc seniorowi?
Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, umówić wizytę lekarską czy wyprowadzić psa na spacer?
Zgłoś się na Wolontariusza poprzez   https://wspierajseniora.pl/

Obraz może zawierać: 1 osoba, tekst „WSPIERAJ SENIORA Chcesz @ seniorowi? pomóc Masz czas możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej lub wyprowadzić psa na spacer? Dołącz do akcji #WspierajSeniora Zgłoś chęć pomocy: przez ankietę na stronie www.wspierajseniora.p w lokalnym ośrodku pomocy społecznej chcesz erpusie Seniorew semotnym torszym Twojej okolicy. Numer telefony dla seniorów potrzebujących wsparcia: 22 505 11 Razem pokonamy koronawirusa! Cerpus WsparciaSeniorów Weparcia KPRM ADVMINISTROW KANGELARIA RERESA mysetgecnitnil www.wspierajseniora.pl”

WYPŁATY ZASIŁKÓW  W  MIESIĄCU LISTOPADZIE:https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f603

10.11 - dodatki mieszkaniowe,
20.11 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start” (300 +),
25.11 - zasiłki stałe, celowe i okresowe,
27.11 - świadczenia wychowawcze (500 +).

Na granatowym tle napis niebieski Wspieraj i biały Seniora. Po lewej ikonografika symbolizująca wsparcie seniorów.

 

 

WSPIERAM SENIORA w gminie Smołdzino - nie zostaniecie pozostawieni sami sobie, zależy nam na tym, byście ten trudny czas przeżyli w zdrowiu i poczuciu bezpieczeństwa.


W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej kierując się troską o bezpieczeństwo Naszych ponad 337 osób starszych przystąpił do programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pod nazwą : Wspieraj Seniora na 2020 r.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

-  osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19

w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej.

 - Kontakt do GOPS w Smołdzinie z/s w Gardnie Wielkiej – od poniedziałku do czwartku, w godz. 7:30 – 15:30  oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:00 – telefon : 59 811 72 74

-  Dedykowana infolinia dla seniorów – całodobowo – telefon: 22 505 11 11.


(Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom starszym niezbędne produkty).


KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA SENIOR.

 

WYPŁATY ZASIŁKÓW W MIESIĄCU
PAŹDZIERNIKU 2020 R.

 

9.10 - dodatki mieszkaniowe

22.10 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia ,,Dobry Start" (300+)

23.10 - zasiłki stałe, celowe, okresowe
27 - świadczenia wychowawcze ( 500 + )

 

 

Nabór uczestników do KLUBU ,,SENIOR+”

w Smołdzińskim Lesie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie
z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje,
że prowadzi nabór uczestników do Klubu Senior+
w Smołdzińskim Lesie
w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+, jesteś mieszkańcem Gminy Smołdzino, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym.

Zostań uczestnikiem Klubu Senior+

Klub Senior+ zapewnia wsparcie 15 seniorom, w wieku powyżej 60 roku życia będącymi mieszkańcami Gminy Smołdzino.

Głównym celem Klubu Senior+ w Smołdzińskim Lesie jest aktywizacja społeczna, integracja, włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego seniorów.

Korzystanie z Klubu Senior+ jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić dokumentację zgłoszeniową i złożyć do końca września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej, ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka w godzinach pracy Ośrodka lub pobrać ze strony internetowej www.gops-smoldzino.pl i wysłać pocztą .

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc jakimi dysponuje Klub seniora decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełniają wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

Szczegółowych informacji udziela :

Anna Wójcik
tel. (059) 8117 274