logo UE

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

 

Aktualności

INFORMACJA O WYPŁATACH ZASIŁKÓW W LISTOPADZIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż w miesiącu LISTOPADZIE wypłaty zasiłków przedstawiają się następująco:

 

- 10 listopada 2015r. - dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki celowe, okresowe przysługujące za miesiąc październik,

 - 23 listopada 2015r. - świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,

 - 25 listopada 2015r. - zasiłki stałe, okresowe, celowe - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej.

 - 30 listopada 2015r. - zasiłki nieodebrane w w/w terminach - w kasie GOPS w Smołdzinie.

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Smołdzino za nami

 

W dniu 29 października 2015r. odbyło sie pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania koncepcji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Smołdzino na lata 2016-2021, który został powołany Zarządzeniem w dn. 12 października 2015r.W skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych z terenu gminy Smołdzino, gminnych Komisji, Rady Gminy, świetlicy, ŚDŚ, sołectw, kościoła, Powiatowego Urzędu Pracy, mieszkańcy.

Czytaj więcej: I spotkanie zespołu ds. oprac.strategii

UWAGA!

TERMIN WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH PO PŻ

INFORMACJA FEAD 4-page-002

INFORMATOR 

o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Urząd Miejski w Słupsku i Starostwo Powiatowe w Słupsku udostępniło zaktualizowaną wersję Informatora o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opracowanie to stanowi źródło informacji o działających w Słupsku i powiecie słupskim podmiotach leczniczych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej oraz instytucjach udzielających wsparcia i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 

Informator do pobrania poniżej.

UWAGA- ZMIANA KRYTERIÓW!

PO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

 

 

 

 info o zmianie kryteriów i logo


             

 

 

 

INFORMACJA O TERMINACH WYPŁAT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż w miesiącu PAŹDZIERNIKU wypłaty zasiłków przedstawiają się następująco:

 

- 23 października ( piątek ) 2015r. - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, okresowe, celowe   - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,

 

- 28 października ( środa ) 2015r. - zasiłki nieodebrane w w/w terminie - w kasie GOPS w Smołdzinie.

 

 

 

 

 

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO POSTEPOWANIA 

na aranżację Sali Doświadczania Świata w budynku ŚDS

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej, ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka, informuje, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na Aranżację Sali Doświadczania Świata w budynku ŚDS w Gardnie Wielkiej ul. Daszyńskiego 5 wpłynęły cztery oferty.
Zamawiający dokonał wyboru oferty:
INBAR Firma Handlowo- Usługowa – Irena Bartołd; 83-000 Pruszcz Gdański
Za udział w postępowaniu serdecznie dziękuję

Kierownik

mgr Paulina Kamińska

 

ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH ORAZ KWOT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2015R.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. (Dz.U.,poz.1058) od dnia 1 października 2015r. zmianie ulegają kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Od dnia 1 października obowiązują następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
 
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;
 
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) –w wysokości 606 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł;
3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.
 
W zał. treść Rozporządzenia

 

 

Attachments:
Download this file (D2015000105801.pdf)D2015000105801.pdf679 kB

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT NA ARANŻACJĘ SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W  BUDYNKU ŚDS W GARDNIE WIELKIEJ

 

 

W związku zapytaniem jednego z zainteresowanych złożeniem oferty w zakresie „Aranżacji sali doświadczania świata w budynku ŚDS w Gardnie Wielkiej ul. Daszyńskiego 5” prosimy w spisie wyposażenia podać wymiary oraz sposób uruchomiania urządzeń (pilot, ręcznie, inne). Podanie wymiarów urządzeń takich jak kolumna bulgocąca wraz z nakładką, kolumna piórkowa, projektor Solar z określoną ilością tarcz, ścieżki fakturowej, pojemności urządzenia do wytwarzania baniek mydlanych, co pozwoli na rzetelne porównanie wszystkich ofert.

W związku z powyższym zmienia się zapis dotyczący daty złożenia oferty:

„Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 07.10.2015 osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres siedziby GOPS, decyduje data wpływu.”

 

INFORMACJA O WYDAWANIU ŻYWNOŚCI

 

Osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu POMOC ŻYWNOŚCIOWA proszone są o odbiór artykułów żywnościowy w dniu 24 września 2015 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej w godzinach 9:00 – 14:00.