Logo Funduuszy Europejskich 

Projekt „Razem dla rodziny” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

 

Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

 

 

Aktualności

„Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

 

Młodzież biorąca udział w projekcie "Ginące zawody pomysłem na przyszłość" musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 

1.      osoba nieaktywna zawodowo/osoba bezrobotna zarejestrowana w UP

2.      ukończony 18 r.ż i nie może mieć ukończony 26 r.ż. (18-25 lat)

3.      posiadać niewystarczające kwalifikacje zawodowe

 

1/3 osób rekrutowanych muszą stanowić uczestnicy z OHP, dla których zawód "ginący" będzie drugim zawodem, w stosunku do zawodu wyuczonego w ramach OHP np. murarz - zdun, stolarz - kołodziej. Osoby mające wyuczony zawód cukiernika lub piekarza będą w ramach projektu doskonalić swoje kwalifikacje w zakresie wyrobów przygotowywanych według tradycyjnych receptur ludowych.

2/3 uczestników maja stanowić osoby z poza OHP.

Przyjęto parytet dotyczący uczestników: 25% mają stanowić kobiety, a 75% mężczyźni.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w ECKiW OHP w Roskoszy k. Białej Podlaskiej - okres ok. 1 miesiąca (aktualnie termin rozpoczęcia nie jest znany - najprawdopodobniej może to być marzec lub kwiecień).

Wsparcie:

a)      Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym - 20 godz./gr.,

b)      Kurs przedsiębiorczości - 30 godz./gr.,

c)      Kurs zawodowy w zakresie zawodów ginących - 150 godz. / os.,

d)      Egzamin na zakończenie kursu zawodowego,

e)      Zapewnione wyżywienie,

f)       Zapewnione zakwaterowanie w obiektach ECKiW OHP w Roskoszy k. Białej Podlaskiej.

g)      Dofinansowanie dojazdów (niestety aktualnie nie wiemy w jakim

zakresie - ile będzie to przejazdów)

Zawody "ginące" w których można odbyć kurs : piekarz, cukiernik, rymarz, kołodziej, zdun, kowal, tkacz, kamieniarz, dekarz ze specjalnością "strzecharstwo."

Zapraszamy na"Spotkanie z przygodą"

 

 spotkanie z przygoda7-page-007

INFORMACJA

                           

          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie  ul.  Kościuszki 3   76-214 Smołdzino

informuje, że  w   wyniku   ogłoszenia  naboru  na wolne stanowisko pracy wychowawcy w placówce wsparcia dziennego - świetlicy  w  Żelazie 

wpłynęły  3   oferty, w  tym  2  spełniające  wymogi  formalne  określone  w  ogłoszeniu.

ZAPRASZAMY NA TWÓRCZE FERIE 

 

ferie cis popr-page-001

ZAPYTANIE OFERTOWE- ZAKUP OLEJU OPAŁOWEGO DO ŚDŚ W GARDNIE WIELKIEJ

 

Poniżej znajduje się link do ogłoszenia:

 

http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/smoldzino/gops_smoldzino/zamowienia_publiczne/zaprosz

 

 

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA- INFORMACJE

 

Zalacznik program żywnościowy-page-001

POMOC ŻYWNOŚCIOWA- POMOCNE INFORMACJE

 

 

pomoc zywnościowa-page-001 1

               Nabór na wolne stanowisko pracy  

                                    KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SMOŁDZINIE

                                                   ul. Kościuszki 3 76-214 Smodzino

                                           ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

                         wychowawcy w placówce wsparcia dziennego-świetlicy w Żelazie 

             SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU

 

INFORMACJA

Osoby skierowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
proszone są o odbiór artykułów żywnościowych w dniu

26 stycznia 2015

 W Środowiskowym Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej

w godzinach 9:00 – 14:00

 

INFORMACJA!

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Informujemy, iż GOPS w Smołdzinie będzie realizował program
POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ.

 

 

Od tego roku pomoc może być przyznana osobom, których dochód nie przekracza 150 % kryterium tj. 813 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 684 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Program nie przewiduje możliwości przyznawania pomocy w przypadku przekroczenia w/w kryterium. W związku z powyższym osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczny kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS w Smołdzinie. 

 

logo banku zywnosci