Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

zosta rodzin-1

Czytaj więcej: PCPR

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 roku
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Słupsku
będzie zlokalizowany w nowej siedzibie
przy ul. Poniatowskiego 4a na parterze budynku A.

Bezpieczny senior - gotowy

 

WYPŁATY REALIZOWANE W MIESIACU
MARCU  2019 r.

 

 

22 marca - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,

25 marca - zasiłki stałe, celowe i okresowe,

27 marca - świadczenia wychowawcze (500+)

RDR

INFORMACJA-converted-2

INFORMACJA-converted-1

           Wypłaty zasiłków w miesiącu styczniu 2019 r: 


10.01 - dodatki mieszkaniowe,
22.01 - świadczenia rodzinne,fundusz alimentacyjny,
25.01- zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz świadczenia wychowawcze (500+)

W dniu 31.12.2018 r. Ośrodek będzie czynny do godz.

 

12:00.

 

 

W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 

 

 

789 480 293