Wyszukiwarka

pokl

mp

bip

Aktualności

Terminy wypłat w styczniu 2016r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w miesiącu STYCZNIU 2016r. wypłaty zasiłków przedstawiają się następująco:

a)  22 stycznia 2016r. - zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne,świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,

b) 25 stycznia 2016r. - zasiłki stałe,okresowe, celowe,

c) 29 stycznia 2016r. zasiłki nieodebrane w w/w terminie w kasie GOPS w Smołdzinie.

Życzymy wszystkim zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze
Bożonarodzeniowe życzenia
spełniają się w każdym momencie.        

          

Kierownik oraz pracownicy GOPS

 JAK UZYSKAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ?

 

kroki NEW-page-001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Document-page-001

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w dniu 23.12.2015r. biuro w Smołdzinie przy ul. Kościuszki 3 będzie nieczynne. Wszelkie sprawy prosimy kierować do GOPS w Gardnie Wielkiej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

logo-page-001

 

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU OŚRODKA W WIGILIĘ

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej uprzejmie informuje, że w dniu 24 grudnia 2015r. Ośrodek będzie nieczynny.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu
721 962 837

Informacja o wydawaniu żywności w grudniu

 

popż info

 INFORMACJA O WYPŁATACH ZASIŁKÓW W MIESIĄCU GRUDNIU 2015R.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej informuje, że w miesiącu GRUDNIU 2015r. wypłaty zasiłków przedstawiają się następująco:

 

- 10 grudnia 2015r. - dodatki mieszkaniowe, zasiłki celowe i okresowe ( za miesiąc listopad ) - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej,

- 18 grudnia 2015r. - zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, okresowe, celowe - w kasie GOPS w Gardnie Wielkiej.

- 23 grudnia 2015r. zasiłki nieodebrane w w/w terminie w kasie GOPS w Smołdzinie.

 

 AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA DOT. POMOCY DLA MIESZKANKI GMINY


       Właśnie otrzym!aliśmy wiadomość o tym, że jeden z mieszkańców przekaże blender elektryczny dla mieszkanki naszej gminy. Ogłoszenie więc jest już nieaktualne. 
Bardzo szybki odzew! dziękujemy bardzo za okazane serce!!!

 

 

PROŚBA O POMOC- pilne

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie Wielkiej w imieniu mieszkanki gminy zwraca się z prośbą o przekazanie blendera elektrycznego (nowego lub używanego), który jest niezbędny do rozdrabniania posiłków dla jej ciężko chorego syna.

Osoby zainteresowane pomocą prosimy o kontakt z pracownikami GOPS w Gardnie Wielkiej  (ul. Mickiewicza 20, nr tel. 59 8117274)

 

help-1020249 640